129. Jēkabpils vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9182
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6368
Piedalījušos vēlētāju skaits
6368

Deputātu kandidātiNoteikt atkārtotas vēlēšanas 1990.gada12.maijā
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jānis Mūrnieks
2651
3649
Silvija Šimfa
2980
3320129. Jēkabpils vēlēšanu apgabals
29.04.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9162
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
5851
Piedalījušos vēlētāju skaits
5851

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Andrejs Druviņš
1347
4449
Ita Kozakēviča
4087
1709129. Jēkabpils vēlēšanu apgabals
02.03.1991.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9270
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6429
Piedalījušos vēlētāju skaits
6426

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Indulis Strazdiņš
4336
2015
Valdis Lietavietis
1895
4456