128. Kūku vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8755
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7192
Piedalījušos vēlētāju skaits
7189

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Andris Felss
6552
616