127. Jēkabpils vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9795
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7242
Piedalījušos vēlētāju skaits
7234

Deputātu kandidātiSarīkot atkārtotas vēlēšanas 1990.gada 12.maijā
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Galaktions Radionovs
3543
3548
Ita Kozakēviča
3405
3548127. Jēkabpils vēlēšanu apgabals
29.04.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9825
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7049
Piedalījušos vēlētāju skaits
7045

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Galaktions Radionovs
3833
3090
Andrejs Cīrulis
2977
3946