125. Daukstu vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
7001
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6186
Piedalījušos vēlētāju skaits
6173

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Pēteris Gabrānovs
3259
2899