121. Auces vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10280
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9178
Piedalījušos vēlētāju skaits
9173

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Ludvigs Teteris
8379
791