120. Ilūkstes vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
11446
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9724
Piedalījušos vēlētāju skaits
9713

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Stefans Rāzna
8001
1648