12. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9207
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7205
Piedalījušos vēlētāju skaits
7167

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Vladimirs Smirnovs
5122
1998
Genādijs Burovs
1255
5865