119. Kalkūnas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
11502
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9910
Piedalījušos vēlētāju skaits
9907

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Larions Kucāns
6609
3117
Vladislavs Rozovs
2183
7543