118. Vecpils vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
11022
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9756
Piedalījušos vēlētāju skaits
9755

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Viktors Krols
6199
3489
Andris Saulītis
3090
6598