117. Līgatnes vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10789
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9884
Piedalījušos vēlētāju skaits
9869

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jānis Kinna
5735
4077
Jānis Bāliņš
3851
5961