115. Pārgaujas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
11208
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9830
Piedalījušos vēlētāju skaits
9810

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jānis Endele
6639
3040
Jānis Tučs
2506
7173