114. Cēsu vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10701
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9186
Piedalījušos vēlētāju skaits
9179

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Edvīns Kide
8494
683