113. Īslīces vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8755
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7490
Piedalījušos vēlētāju skaits
7485

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Emerita Buķele
3947
3452
Alvis Feldmanis
3092
4307