112. Vecumnieku vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9449
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8483
Piedalījušos vēlētāju skaits
8469

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Valdis Birkavs
7095
1270
Artūrs Kauliņš
1152
7213