111. Iecavas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9742
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8160
Piedalījušos vēlētāju skaits
8151

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Dainis Vanags
5126
2879
Ārija Gaile
2500
5505