110. Bauskas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10272
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8881
Piedalījušos vēlētāju skaits
8875

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Georgs Andrejevs
6949
1852
Jānis Rāzna
1661
7140