11. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10001
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7862
Piedalījušos vēlētāju skaits
7852

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Viktors Stefanovičs
4638
3183
Vilis Krūmiņš
2981
4840