109. Rugāju vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8243
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6996
Piedalījušos vēlētāju skaits
6995

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Juris Cibulis
3926
2940
Vitālijs Kuļšs
1768
5098
Dzintars Meščanovs
1049
5817