107. Balvu vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8739
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7386
Piedalījušos vēlētāju skaits
7384

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Andris Līgotnis
4686
2568
Vitautas Varnas
2293
4961