106. Malienas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
6189
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
5750
Piedalījušos vēlētāju skaits
5747

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Ivars Caune
4593
1154