104. Alūksnes vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8341
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7449
Piedalījušos vēlētāju skaits
7436

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Viktors Kalnbērzs
5409
1944
Andris Krēsliņš
1163
6190