103. Ventspils vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9829
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8002
Piedalījušos vēlētāju skaits
8000

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Valentins Gapoņenko
5354
2561
Inguna Sokolovska
2280
5635