101. Ventspils vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9203
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7493
Piedalījušos vēlētāju skaits
7490

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Alfrēds Mačtams
3777
3634
Vera Pozdņakova
3490
3921