10. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10155
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8111
Piedalījušos vēlētāju skaits
8102

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Ivars Krastiņš
4930
3121
Aleksandrs Bulajevs
2981
5070