1. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9868
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7703
Piedalījušos vēlētāju skaits
7702

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Andrejs Panteļējevs
4473
3157
Miervaldis Ramāns
203
7427
Andrejs Ratņikovs
2815
4815