Latvijas Republikas Augstākās Padomes 4. sesijas pieņemtie normatīvie akti.

Datums

Nr.

Veids

Nosaukums

07.01.1992

1

Lēmums

Par Latvijas Republikas pirmā sasaukuma Augstākās Padomes ceturtās sesijas balsu skaitīšanas komisiju

07.01.1992

2

Lēmums

Par Latvijas Republikas pirmā sasaukuma Augstākās Padomes ceturtās sesijas Sekretariātu

07.01.1992

3

Lēmums

Par Latvijas Republikas tautas deputāta D.Īvāna atbrīvošanu no Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāja pirmā vietnieka pienākumiem

07.01.1992

4

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Sociālās nodrošināšanas un veselības aizsardzības komisijas sastāvā

07.01.1992

5

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Tirdzniecības un pakalpojumu komisijas sastāvā un Ekonomikas komisijas sastāvā

07.01.1992

6

Likums

Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas Republikas likumā "Par Latvijas Valsts finansu inspekciju"

07.01.1992

7

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas Republikas likumā "Par Latvijas Valsts finansu inspekciju"" spēkā stāšanās kārtību

07.01.1992

8

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas muitas kodeksā un Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

07.01.1992

9

Lēmums

Par valsts īpašuma privatizācijas koncepciju un programmu

08.01.1992

10

Lēmums

Par Kazahijas Republikas valstiskās netkarības atzīšanu

08.01.1992

11

Lēmums

Par Baltkrievijas Republikas valstiskās neatkarības atzīšanu

08.01.1992

12

Lēmums

Par Krievijas Federācijas valstiskās neatkarības atzīšanu

08.01.1992

13

Deklarācija

Sakarā ar Krievijas Federācijas valstiskās neatkarības atzīšanu

08.01.1992

14

Lēmums

Par Azerbaidžānas Republikas valstiskās neatkarības atzīšanu

08.01.1992

15

Lēmums

Par Armēnijas Republikas valstiskās neatkarības atzīšanu

08.01.1992

16

Lēmums

Par Kirgīzijas Republikas valstiskās neakarības atzīšanu

08.01.1992

17

Likums

Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieku saimniecību un individuālo darbu

08.01.1992

18

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka saimniecību un individuālo darbu" spēkā stāšanās kārtību

08.01.1992

19

Lēmums

Par naudas reformas sagatavoanu

14.01.1992

20

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija un Ārlietu komisijas sastāvā

14.01.1992

21

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija un Lauksaimniecības un mežsaimniecības komisijas sastāvā

14.01.1992

22

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas laulības un ģimenes kodeksā

14.01.1992

23

Lēmums

Par Liepājas pilsētas tautas tiesas tautas tiesneses V. Piļķes pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

14.01.1992

24

Likums

Par Latvijas Republikas 1937. gada Civillikumu

14.01.1992

25

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par Latvijas Republikas 1937. gada Civillikumu" spēkā stāšanās kārtību

14.01.1992

26

Lēmums

Par Latvijas Republikas iestāšanos Eiropas Drošības un sadarbības apspriedes Parlamentu asamblejā

14.01.1992

27

Lēmums

Par mērķsubsīdiju pārskaitīšanu pašvaldībām un darba algas izmaksām no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem

14.01.1992

28

Lēmums

Par Latvijas Republikas 1991. gada 13. februāra likuma "Par ceļu nodokli" atzīšanu par spēku zaudējušu

14.01.1992

29

Lēmums

Par atvieglojumiem zemnieku saimniecībām, piešķirot tām kredītus un daļēji tos norakstot

15.01.1992

30

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta un 21. panta redakcijā

15.01.1992

31

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem Latvijas Republikas likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta un 21. panta redakcijā" spēkā stāšanās kārtību

15.01.1992

32

Likums

Par amnestiju

15.01.1992

33

Deklarācija

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispasaules veselības aizsardzības organizācijai, Starptautiskajam Sarkanajam Krustam un pasaules valstu valdībām

15.01.1992

34

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas likumā "Par zemes komisijām"

21.01.1992

35

Lēmums

Par Latvijas Republikas tautsaimniecības stabilizācijas programmu un ekonomiskās reformas programmu

21.01.1992

36

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Aizsardzības un iekšlietu komisijas un Tautas izglītības, zinātnes un kultūras komisijas sastāvā

21.01.1992

37

Lēmums

Par pievienošanos 1968. gada 1. jūlija kodolieroču neizplatīšanas līgumam

21.01.1992

38

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par amnestiju" piemērošanas kārtību

22.01.1992

39

Lēmums

Par Latvijas Republikas 1991. gada 4. decembra likuma "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" izpildi

22.01.1992

40

Lēmums

Par visu veidu transporta līdzekļu muitas kontroles nodrošināšanu

22.01.1992

41

Lēmums

Par Abrenes pilsētas un sešu Abrenes apriņķa pagastu aneksijas neatzīšanu

22.01.1992

42

Lēmums

Par nolikumu "Par rajona, pilsētas, pilsētas rajona un pagasta Tautas deputātu padomes revīzijas komisiju"

22.01.1992

43

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas likumdošanas aktos sakarā ar Latvijas PSR zemes kodeksa atzīšanu par spēku zaudējušu

28.01.1992

44

Lēmums

Par ārvalstu militāro resoru pārziņā esošo objektu uzskaiti un kontroli

28.01.1992

45

Lēmums

Par Moldovas Republikas valstiskās neatkarības atzīšanu

28.01.1992

46

Lēmums

Par Tadžikijas Republikas valstiskās neatkarības atzīšanu

28.01.1992

47

Lēmums

Par Turkmēnijas Republikas valstiskās neatkarības atzīšanu

28.01.1992

48

Lēmums

Par Uzbekijas Republikas valstiskās neatkarības atzīšanu

28.01.1992

49

Lēmums

Par pievienošanos 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvencijai par konsulārajiem sakariem

28.01.1992

50

Lēmums

Par pievienošanos 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijai par diplomātiskajiem sakariem

28.01.1992

51

Lēmums

Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes Apsardzes dienesta nosaukuma pārdēvēšanu

28.01.1992

52

Lēmums

Par Rīgas pilsētas zemes komisijas sastāva apstiprināšanu

28.01.1992

53

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Tautas pašvaldības un sabiedrisko lietu komisijas sastāvā

28.01.1992

54

Likums

Par biržām

28.01.1992

55

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par biržām" spēkā stāšanās kārtību

29.01.1992

56

Lēmums

Par deputāta pilnvaru anulēšanu Latvijas Republikas tautas deputātam ļ militārpersonai V. Gapoņenko

29.01.1992

57

Lēmums

Par Latvijas Saimnieciskās tiesas tiesneša apstiprināšanu

29.01.1992

58

Lēmums

Par Latvijas Republikas Ministru Padomes 1991. gada 3. oktobra lēmuma Nr. 259 "Par Latvijas Republikas Lauksaimniecības stabilizācijas fonda izveidošanu" atcelšanu

29.01.1992

59

Lēmums

Par Latvijas Republikas Ministru Padomes 1991. gada 23. janvāra lēmuma Nr. 31 "Par neatliekamiem pasākumiem tautas patēriņa nepārtikas preču cenu noteikšanā un regulēšanā" 5. punkta darbības apturēšanu

05.02.1992

60

Aicinājums

Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstu parlamentiem un valdībām

05.02.1992

61

Lēmums

Par Liepājas rajona tautas tiesas tautas tiesneša J.Jirgena pirmstermiņa atbrīvošanu

05.02.1992

62

Likums

Par rajona pašvaldību

05.02.1992

63

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par rajona pašvaldību" spēkā stāšanās kārtību

05.02.1992

64

Likums

Par medībām

05.02.1992

65

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par medībām" spēkā stāšanās kārtību

05.02.1992

66

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas kriminālkodeksā

05.02.1992

67

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas kriminālkodeksā" spēkā stāšanās kārtību

05.02.1992

68

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas kriminālprocesa kodeksā un Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

12.02.1992

69

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1991. gada 18. decembra likumā "Par apgrozījuma nodokli"

12.02.1992

70

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1991. gada 18. decembra likumā "Par apgrozījuma nodokli"" spēkā stāšanās kārtību

12.02.1992

71

Lēmums

Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tautas tiesas tautas tiesneša ievēlēšanu

12.02.1992

72

Lēmums

Par Liepājas pilsētas tautas tiesas tautas tiesneša ievēlēšanu

12.02.1992

73

Lēmums

Par Liepājas rajona tautas tiesas tautas tiesneša ievēlēšanu

12.02.1992

74

Lēmums

Par šaujamieroču iegādi, reģistrāciju, glabāšanu un lietošanu regulējoša likumprojekta izstrādi

12.02.1992

75

Likums

Par kultūras pieminekļu aizsardzību

12.02.1992

76

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" spēkā stāšanās kārtību

18.02.1992

77

Likums

Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāja vietniekiem

18.02.1992

78

Lēmums

Par deputāta V. Birkava ievēlēšanu par Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāja vietnieku

18.02.1992

79

Lēmums

Par Latvijas Republikas Zemessardzes štāba priekšnieka ievēlēšanu

19.02.1992

80

Lēmums

Par grozījumiem starpvalstu sarunām ar Krievijas Federāciju izveidotās Latvijas Republikas delegācijas sastāvā

19.02.1992

81

Lēmums

Par Latvijaas Republikas 1992. gada pirmā pusgada valsts budžeta līdzsvarošanu

25.02.1992

82

Lēmums

Par lauksaimniecības produkcijas ražošanas stabilizāciju

25.02.1992

83

Likums

Par papildinājumu Latvijas Republikas1990. gada 21. novembra likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 12. pantā

25.02.1992

84

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

25.02.1992

85

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likumā "Par iedzvotāju ienākuma nodokli"" spēkā stāšanās kārtību

25.02.1992

86

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Lauku zemes komisijas sastāvā

25.02.1992

87

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1991. gada 5. novembra likumā "Par pašvaldību īpašumā esošo tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu mazo objektu privatizāciju"

26.02.1992

88

Likums

Par valsts sociālās apdrošināšanas budžetu laika posmam no 1992. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam

26.02.1992

89

Lēmums

Par grozījumu Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 6. augusta lēmumā "Par Latvijas Republikas likuma "Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām" spēkā stāšanās kārtību "

26.02.1992

90

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Ārlietu komisijas sastāvā

27.02.1992

91

Likums

Par valsts budžetu laika posmam no 1992. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam

03.03.1992

92

Lēmums

Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas koncepciju un sagatavošanas programmu

04.03.1992

93

Lēmums

Par papildinājumu Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 21. jūnija lēmumā "Par Latvijas Republikas likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" spēkā stāšanās kārtību"

04.03.1992

94

Lēmums

Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tautas tiesas tautas tiesneša O. Agejeva pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

04.03.1992

95

Lēmums

Par Latvijas Republikas satiksmes ministra iecelanu

04.03.1992

96

Lēmums

Par 1992. gadā nodibinātās Latvijas Bankas tiesību pārņemšanu

10.03.1992

97

Lēmums

Par Latvijas Republikas arodbiedrību pārziņā esošā īpašuma statusu

10.03.1992

98

Lēmums

Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satvrersmes apstiprināšanu

10.03.1992

99

Lēmums

Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektora apstiprināšanu

10.03.1992

100

Lēmums

Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmes apstiprināšanu

10.03.1992

101

Lēmums

Par Rīgas Tehniskās universitātes rektora apstiprināšanu

10.03.1992

102

Lēmums

Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektora apstiprināšanu

10.03.1992

103

Lēmums

Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu

11.03.1992

104

Lēmums

Par L. Poļakovas ievēlēšanu par Latvijas Republikas Augstākās Tiesas tiesnesi

11.03.1992

105

Lēmums

Par V. Jonikāna ievēlēšanu par Latvijas Republikas Augstākās Tiesas tiesnesi

11.03.1992

106

Lēmums

Par pievienošanos 1985. gada 15. oktobra Eiropas hartai "Par vietējo pašvaldību"

11.03.1992

107

Lēmums

Par pievienošanos 1958. gada 10. jūnija Ļujorkas konvencijai par ārvalstu arbitrāžu spriedumu atzīšanu un izpildīšanu

11.03.1992

108

Likums

Par autoceļiem

11.03.1992

109

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

17.03.1992

110

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā "Par zemes nodokli"

17.03.1992

111

Likums

Par valsts un pašvaldību privatizācijas komisijām

17.03.1992

112

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām" spēkā stāšanās kārtību

17.03.1992

113

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likumā "Par akcīzes nodokli"

17.03.1992

114

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likumā "Par akcīzes nodokli"" spēkā stāšanās kārtību

17.03.1992

115

Lēmums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 21. jūnija lēmumā "Par Latvijas Republikas likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" spēkā stāšanās kārtību"

17.03.1992

116

Likums

Par grozījumiem dažos likumdošanas aktos simbolikas jautājumos

17.03.1992

117

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas darba likumu kodeksā

17.03.1992

118

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas darba likumu kodeksā" spēkā stāšanās kārtību

18.03.1992

119

Lēmums

Par Latvijas Republikas valsts valūtas budžeta projektu 1992. gada pirmajam pusgadam

18.03.1992

120

Likums

Par Latvijas Republikas Ministru Padomi

19.03.1992

121

Lēmums

Par Latvijas Republikas Ministru Padomes ārpusbudžeta privatizācijas fonda līdzekļu iedalīšanu zemnieku saimniecību kreditēšanai

24.03.1992

122

Lēmums

Par Latvijas Republikas 1992. gada 17. marta likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 20. decemra likumā "Par zemes nodokli"" spēkā stāšanās kātrību

24.03.1992

123

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1991. gada 6. augusta likumā "Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām"

24.03.1992

124

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas laulības un ģimenes kodeksā un citos kodeksos bērnu tiesību aizsardzības jomā

24.03.1992

125

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas laulības un ģimenes kodeksā un citos kodeksos bērnu tiesību aizsardzības jomā" spēkā stāšanās kārtību

24.03.1992

126

Likums

Par ugunsdrošību

24.03.1992

127

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par ugunsdrošību" spēkā stāšanās kārtību

24.03.1992

128

Lēmums

Par Ventspils 103. vēlēšanu apgabala vēlētāju interešu pārstāvību Latvijas Republikas Augstākajā Pdomē

25.03.1992

129

Lēmums

Par konvenciālo normu izpildi Latvijā attiecībā uz noziegumiem pret cilvēci

31.03.1992

130

Lēmums

Par Latvijas Republikas Augstākās Tiesas tiesneša A. Eglīša pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

31.03.1992

131

Lēmums

Par Valkas rajona tautas tiesas tiesneses R. Kaniņas pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

31.03.1992

132

Lēmums

Par dažu Rīgas pilsētas rajonu tautas tiesu tautas tiesnešu pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

31.03.1992

133

Lēmums

Par komisijas izveidošanu totalitāro režīmu noziegumu izmeklēšanai

31.03.1992

134

Lēmums

Par pieteikumu pieņemšanuno nacionalizēto un citādi nelikumīgi atņemto nekustamo īpašumu (uzņēmumu un citu īpašuma objektu) īpašniekiemļ fiziskajām personām

31.03.1992

135

Lēmums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas Valodu likumā

31.03.1992

136

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas Valodu likumā" spēkā stāšanās kārtību

01.04.1992

137

Lēmums

Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes valsts uzņēmuma laikraksta "Diena" privatizāciju

07.04.1992

138

Likums

Par grozījumu Latvijas Republikas 1992. gada 8. janv¤āra likumā "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieku saimniecību un individuālo darbu"

07.04.1992

139

Likums

Par grozījumiem Latvijas dzīvokļu kodeksā

07.04.1992

140

Likums

Par grozījumiem Latvijas civilprocesa kodeksā

07.04.1992

141

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Repoublikas Augstākās Padomes Cilvēku tiesību un nacionālo jautājumu komisijas sastāvā

07.04.1992

142

Lēmums

Par grāmatvedības likumdošanas aktu izstrādāšanu Latvijas Republikā

11.12.1991

143

Likums

Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā iedzīvotāju reģistrācijas jautājumos

07.04.1992

144

Likums

Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 20. novembra likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

07.04.1992

145

Lēmums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1990. gada 20. novembra lēmumā "Par Latvijas Republikas likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" spēkā stāšanās kārtību"

14.04.1992

146

Likums

Par valsts valūtas budžetu 1992. gada pirmajam pusgadam

14.04.1992

147

Lēmums

Par neatliekamiem uzdevumiem iedzīvotāju sociālajā aizsardzībā

14.04.1992

148

Lēmums

Par Bosnijas un Hercegovinas Republikas valstiskās neatkarības atzīšanu

15.04.1992

149

Lēmums

Par piena pieņemšanas ļ pārstrādes uzņēmumu privatizāciju

15.04.1992

150

Likums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā "Par peļņas nodokli"

15.04.1992

151

Likums

Par Latvijas Republikas iestāšanos Starptautiskajā Valūtas fondā

15.04.1992

152

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par Latvijas Republikas iestāšanos Starptautiskajā Valūtas fondā" spēkā stāšanās kārtību

15.04.1992

153

Likums

Par Latvijas Republikas iestāšanos Starptautiskajā rekonstrukcijas un attīstības bankā, tās apvienotajās organizācijās un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankā

15.04.1992

154

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par Latvijas Republikas iestāšanos Starptautiskajā rekonstrukcijas un attīstības bankā, tās apvienotajās organizācijās un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankā" spēkā stāšanās kārtību

15.04.1992

155

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā "Par peļņas nodokli"" spēkā stāšanās kārtību

28.04.1992

156

Lēmums

Par Latvijas Republikas Augstākās Tiesas tiesneša R. Vonsoviča pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

28.04.1992

157

Lēmums

Par Latvijas Republikas Tautas deputātes M. Kārklas pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa

28.04.1992

158

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas civilkodeksā un Latvijas dzīvokļu kodeksā

28.04.1992

159

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas civilkodeksā un Latvijas dzīvokļu kodeksā" spēkā stāšanās kārtību

28.04.1992

160

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā vides aizsardzības jautājumos

05.05.1992

161

Lēmums

Par neatliekamiem pasākumiem finansiālā stāvokļa stabilizācijai tautas samniecībā un par norēķinu sistēmas reorganizāciju Latvijas bankās

06.05.1992

162

Lēmums

Par V. Jonikāna apstiprināšanu par Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Prezidija locekli

06.05.1992

163

Lēmums

Par A. Kaparšmita ievēlēšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tautas tiesas tautas tiesnesi

06.05.1992

164

Lēmums

Par Dz. Plūma ievēlēšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tautas tiesas tautas tiesnesi

06.05.1992

165

Lēmums

Par A. Siliņa ievēlēšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tautas tiesas tautas tiesnesi

06.05.1992

166

Lēmums

Par I. Pinnes ievēlēšanu par Valkas rajona tautas tiesas tautas tiesnesi

06.05.1992

167

Lēmums

Par pievienošanos 1954. gada 19. decembra Eiropas Kultūras komitejai

06.05.1992

168

Likums

Par radio un televīziju

06.05.1992

169

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par radio un televīziju" spēkā stāšanās kārtību

12.05.1992

170

Lēmums

Par UNESKO Latvijas Republikas Nacionālās komisijas Satversmes apstiprināšanu

12.05.1992

171

Likums

Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām

12.05.1992

172

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām" spēkā stāšanās kārtību

12.05.1992

173

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 26. septembra likum "Par uzņēmējdarbību"

12.05.1992

174

Lēmums

Par latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 26. septembra likumā "Par uzņēmējdarbību"" spēkā stāšanās kārtību

12.05.1992

175

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 5. decembra likumā "Par akciju sabiedrībām"

12.05.1992

176

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1991. gada 23. janvāra likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību"

12.05.1992

177

Lēmums

Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tautas tiesas tautas tiesneses B. Bračas pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

13.05.1992

178

Lēmums

Par Latvijas Bankas prezidenta vietnieku

13.05.1992

179

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1992. gada 27. februāra likumā "Par valsts budžetu laika posmam no 1992. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam

13.05.1992

180

Likums

Par politiski represētās personas statusa noteikšanu

13.05.1992

181

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par politiski repesētās personas statusa noteikšanu" spēkā stāšanās kārtību

19.05.1992

182

Likums

Par Latvijas Banku

19.05.1992

183

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par Latvijas Banku" spēkā stāšanās kārtību

19.05.1992

184

Likums

Par bankām

19.05.1992

185

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par bankām" spēkā stāšanās kārtību

21.05.1992

186

Likums

Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu

21.05.1992

187

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu" spēkā stāšanās kārtību

26.05.1992

188

Lēmums

Par Latvijas Radio un televīzijas padomes priekšsēdētāja ievēlēšanu

26.05.1992

189

Lēmums

Par Latvijas Televīzijas valsts uzņēmuma ģenerāldirektora iecelšanu

26.05.1992

190

Lēmums

Par grozījumiemu Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992. gada 6. maija lēmumā "Par Latvijas Republikas likuma "Par radio un televīziju" spēkā stāšanās kārtību

26.05.1992

191

Lēmums

Par Latvijas Republikas tautas tiesu tautas piesēdētāju papildu vēlēšanām

26.05.1992

192

Lēmums

Par Latvijas Republikas 1991. gada 4. decembra likuma "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" piemērošanu

28.05.1992

193

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Arhitektūras un celtniecības, enerģētikas, transporta un informātikas komisijas un Tautas pašvaldības un sabiedrisko lietu komisijas sastāvā

02.06.1992

194

Lēmums

Par I. Brimbergas ievēlēšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tautas tiesas tautas tiesnesi

02.06.1992

195

Lēmums

Par dažu Latvijas Republikas Augstākās Tiesas tiesnešu ievēlēšanu

02.06.1992

196

Lēmums

Par J. Muižnieka apstiprināšanu par Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Prezidija locekli

03.06.1992

197

Lēmums

Par pievienošanos 1971. gada 11. februāra Līgumam par aizliegumu izvietot jūru un okeānu dibenā un to dzīlēs kodolieročus un citus masveida iznīcināšanas ieročus

03.06.1992

198

Lēmums

Par pievienošanos starptautiskajām konvencijām jūrniecības jomā

03.06.1992

199

Lēmums

Par Vispasaules deklarācijas par bērna izdzīvošanu, aizsardzību un attīstību pieņemšanu

04.06.1992

200

Lēmums

Par pievienošanos 1944. gada 7. decembra Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju

04.06.1992

201

Lēmums

Par lauksaimniecības produkcijas ražošanas finansiālo nodrošināšanu

04.06.1992

202

Lēmums

Par budžeta aizdevumu Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijai parādu dzēšanai lauksaimniecības produktu ražotājiem

09.06.1992

203

Lēmums

Par līguma par valsts robežas atjaunošanu starp Latvijas Republiku un Igaunijas Republiku ratificēšanu

09.06.1992

204

Likums

Par ārvalstu un bezvalstnieku ieceļosanu un uzturēšanos Latvijas Republikā

10.06.1992

205

Likums

Par galvaspilsētas Rīgas pašvaldību

10.06.1992

206

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par galvaspilsētas Rīgas pašvaldību" spēkā stāšanās kārtību

10.06.1992

207

Likums

Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu un to mantas novērtēšanas kārtību

10.06.1992

208

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu un to mantas novērtēšanas kārtību" spēkā stāšanās kārtību

10.06.1992

209

Likums

Par valsts un pašvaldību īpašuma pārvaldi uzņemējsabiedrībās

10.06.1992

210

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" spēkā stāšanās kārtību

10.06.1992

211

Lēmums

Par grozijumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 15. maija lēmumā "Par tiesībām saņemt kompensāciju par 1940. gada 22. jūlijā Latvijas Republikā lauku apvidos nacionalizēto zemi"

10.06.1992

212

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par ārvalstu un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā" spēkā stāšanās kārtību

10.06.1992

213

Lēmums

Par Latvijas Republikas valsts budžeta un vietējo padomju budžetu apstiprināšanu 1992. gada otrajam pusgadam

16.06.1992

214

Lēmums

Par Latvijas Radio valsts uzņēmuma ģenerāldirektora iecelšanu

16.06.1992

215

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā "Par peļņas nodokli"

16.06.1992

216

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā "Par peļņas nodokli"" spēkā stāšanās kārtību

16.06.1992

217

Lēmums

Par dažu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tautas tiesu tautas tiesnešu pilnvaru termiņa pagarināšanu

16.06.1992

218

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1992. gada 27. februāra likumā "Par valsts budžetu laika posmam no 1992. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam"

16.06.1992

219

Likums

Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību

17.06.1992

220

Lēmums

Par Latvijas Republikas un Zviedrijas Karalistes brīvās tirdzniecības līguma ratificēšanu

17.06.1992

221

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pavaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību" spēkā stāšanās kārtību

17.06.1992

222

Lēmums

Par Latvijas Republikas 1991. gada valsts budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

17.06.1992

223

Lēmums

Par Latvijas Republikas 1991. gada valsts sociālās apdrošināšanas budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

17.06.1992

224

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 28. decembra likumā "Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā"

17.06.1992

225

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 28. decembra likumā "Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā"" spēkā stāšanās kārtību

17.06.1992

226

Lēmums

Par A. Kalniņa ievēlēšanu par Latvijas Republikas galveno valsts kontrolieri

18.06.1992

227

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1992. gada 14. aprīļa likumā "Par valsts valūtas budžetu 1992. gada pirmajam pusgadam"

18.06.1992

228

Likums

Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

18.06.1992

229

Lēmums

Par 1991. gada 17. decembra Eiropas enerģētikas hartas ratificēšanu

18.06.1992

230

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1991. gada 9. oktobra likumā "Par Latvijas Republikas ārkārējo un pilnvaroto vēstnieku un ārkārtējo sūtņu iecelšanas kārtību"

18.06.1992

231

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par diplomātiskajiem rangiem"

18.06.1992

232

Lēmums

Par Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu

18.06.1992

233

Lēmums

Par Latvijas Mūzikas akadēmijas rektora apstiprināšanu

18.06.1992

234

Lēmums

Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu

18.06.1992

235

Lēmums

Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes apstiprināšanu

18.06.1992

236

Lēmums

Par Latvijas Kultūras akadēmijas rektora apstiprināšanu

30.06.1992

237

Lēmums

Par dažu rajonu tautas tiesu tautas tiesnešu ievēlēšanu

30.06.1992

238

Lēmums

Par Latvijas Saimnieciskās tiesas tiesneša A. Skopiņa atbrīvošanu no amata un tiesas kolēģijas locekļa pienākumiem

30.06.1992

239

Lēmums

Par Latvijas Saimnieciskās tiesas tiesneses Dz. Sniedzes atbrīvošanu no amata

30.06.1992

240

Lēmums

Par V. ķagara ievēlēšanu par Latvijas Saimnieciskās tiesas tiesnesi

30.06.1992

241

Lēmums

Par Latvijas Radio un televīzijas padomes locekļu ievēlēšanu

30.06.1992

242

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas likumā "Par tautas deputāta statusu"

30.06.1992

243

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem Latvijas Republikas likumā "Par tautas deputāta statusu"" spēkā stāšanās kārtību

30.06.1992

244

Likums

Par veterinārmedicīnu

30.06.1992

245

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par veterinārmedicīnu" spēkā stāšanās kārtību

30.06.1992

246

Lēmums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes "Nolikumā par Latvijas Republikas tautas deputātu materiālo nodrošināšanu"

01.07.1992

247

Lēmums

Par Rīgas domnieku apstiprināšanu

01.07.1992

248

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Sociālās nodrošināšanas un veselības aizsardzības komisijas sastāvā

01.07.1992

249

Lēmums

Par papildinājumiem Latvijas adminitratīvo pārkāpumu kodeksā valsts valodas jautājumos

01.07.1992

250

Lēmums

Par grozījumiem valsts sociālās apdrošināšanas budžetā laika posmam no 1992. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam

01.07.1992

251

Likums

Par papildinājumiem Latvijas civilkodeksa 293. pantā

01.07.1992

252

Lēmums

Par Starptautisko privāttiesību Hāgas koferences statūtu pieņemšanu

02.07.1992

253

Lēmums

Par B. R. Rubesa iecelanu par Latvijas Bankas padomes locekli

02.07.1992

254

Lēmums

Par V. Kolotovas iecelanu par Latvijas Bankas padomes locekli

02.07.1992

255

Lēmums

Par V. Zariņa iecelšanu par Latvijas Bankas padomes locekli

02.07.1992

256

Lēmums

Par H. Bua iecelanu par Latvijas Bankas padomes locekli

02.07.1992

257

Lēmums

Par G. Alijevas iecelanu par Latvijas Bankas padomes locekli

02.07.1992

258

Lēmums

Par Latvijas Bankas prezidenta vietnieka iecelanu

07.07.1992

259

Likums

Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās

07.07.1992

260

Lēmums

Par Rīgas Aviācijas universitātes Satversmes apstiprināšanu

07.07.1992

261

Lēmums

Par Rīgas Aviācijas universitātes rektora apstiprināšanu

07.07.1992

262

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma mantojuma tiesību daļā

07.07.1992

263

Likums

Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību

07.07.1992

264

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" spēkā stāšanās kārtību

08.07.1992

265

Lēmums

Par dažu rajonu tautas tiesu tautas tiesnešu ievēlēšanu

09.07.1992

266

Likums

Par zemes privatizāciju lauku apvidos

09.07.1992

267

Lēmums

Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas slēdziena apstiprināšanu un atsevišķu Latvijas Republikas tautas deputātu mandātu anulēšanu

09.07.1992

268

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par valsts uzņēmumu"

09.07.1992

269

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par valsts uzņēmumu" spēkā stāšānās kārtību

09.07.1992

270

Lēmums

Par Kārļa Ulmaņa pārapbedīšanu

10.07.1992

271

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" spēka stāšanās kārtību

10.07.1992

272

Lēmums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992. gada 5. februāra lēmumā "Par Latvijas Republikas Medību likuma spēkā stāšanās kārtību"

10.07.1992

273

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1991. gada 18. decembra likumā "Par apgrozījuma nodokli"

10.07.1992

274

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latv ijas Republikas 1991. gada 18. decembra likumā "Par apgrozījuma nodokli" spēkā stāšanās kārtību un iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu

10.07.1992

275

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 27. jūnija likumā "Par Latvijas Republikas budžeta tiesībām"

10.07.1992

276

Lēmums

Par neatliekamiem pasākumiem budžeta maksājumu iekasēšanas nodrošināšanai

11.07.1992

277

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likumā "Par akcīzes nodokli"

11.07.1992

278

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likumā "Par akcīzes nodokli"" spēkā stāšanās kārtību

11.07.1992

279

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 27. jūnija likumā "Par Latvijas Republikas budžeta tiesībām" spēkā stāšanās kārtību un par valūtas budžetiem"

11.07.1992

280

Lēmums

Par kritisko situāciju lauksaimnieciskajā ražošanā un iedzīvotāju apgādē ar pārtiku

11.07.1992

281

Lēmums

Par pilnvaru piešķiršanu Latvijas Republikas Ministru Padomei iedzīvotāju apgādes uzlabošanā ar pārtikas produktiem

11.07.1992

282

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā "Par peļņas nodokli"

11.07.1992

283

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem Latvijas Republikas likumā "Par peļņas nodokli"" spēkā stāšanās kārtību

11.07.1992

284

Likums

Par valsts sociālās apdrošināšanas budžetu laika posmama no 1992. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim

11.07.1992

285

Likums

Par valsts budžetu laika posmam no 1992. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim

11.07.1992

286

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas kriminālprocesa kodeksā

Lappusi sagatavojusi Informācijas nodaļa