Latvijas Republikas Augstākās Padomes 3. sesijas pieņemtie normatīvie akti.

Datums

Nr.

Veids

Nosaukums

06.08.1991

1

Lēmums

Par Latvijas Republikas pirmā sasaukuma Augstākās Padomes trešās sesijas balsu skaitīšanas komisiju

06.08.1991

2

Lēmums

Par Latvijas Republikas pirmā sasaukuma Augstākās Padomes trešās sesijas Sekretariātu

06.08.1991

3

Lēmums

Par Jāņa Pētersona atbrīvošanu no Latvijas Republikas Valsts arbitrāžas valsts arbitra pienākumiem

06.08.1991

4

Likums

Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām

06.08.1991

5

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma “Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām” spēkā stāšanās kārtību

06.08.1991

6

Likums

Par vides aizsardzību

06.08.1991

7

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma “Par vides aizsardzību” spēkā stāšanās kārtību

06.08.1991

8

Likums

Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodeksā un dažos citos Latvijas PSR likumdošanas aktos

07.08.1991

9

Lēmums

Par Latvijas Republikas likumprojektiem “Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR kriminālkodeksā, Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodeksā un Latvijas PSR kriminālprocesa kodeksā” un “Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR kriminālkodeksā un Latvijas PSR kriminālprocesa kodeksā"

07.08.1991

10

Lēmums

Par Latvijas Republikas likumprojektu “Par amatniecības organizāciju”

07.08.1991

11

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

13.08.1991

12

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR kriminālprocesa kodeksā un Latvijas PSR civilprocesa kodeksā

13.08.1991

13

Lēmums

Par Latvijas Republikas 1990. gada valsts budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

19.08.1991

14

Paziņojums

Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes

19.08.1991

15

Aicinājums

Latvijas rajonu, pilsētu un pagastu pašvaldībām, to amatpersonām, vietējo padomju deputātiem

19.08.1991

16

Paziņojums

Apvienoto Nāciju Organizācijai, pasaules valstu parlamentiem, valdībām un tautām

20.08.1991

17

Lēmums

Sakarā ar PSRS Bruņoto Spēku darbību Latvijas Republikā

20.08.1991

18

Aicinājums

PSRS Augstākajai Padomei

20.08.1991

19

Aicinājums

Baltijas kara apgabala pavēlniekam ģenerālpulkvedim F.ļKuzminam

20.08.1991

20

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 22.ļdecembra likumā “Par Latvijas Republikas 1991. gada valsts budžetu”

21.08.1991

21

Lēmums

Par grozījumiem Vienotās valsts pašaizsardzības komisijas sastāvā

21.08.1991

22

Konstitucionālais likums

Par Latvijas Republikas valstisko statusu

21.08.1991

23

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 22.ļdecembra likumā “Par Latvijas Republikas 1991. gada valsts budžetu”

21.08.1991

24

Likums

Par Latvijas Republikas 1991. gada valsts sociālās apdrošināšanas budžetu

22.08.1991

25

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR kriminālkodeksā un Latvijas PSR kriminālprocesa kodeksā

22.08.1991

26

Lēmums

Par Jelgavas rajona pašvaldības reorganizāciju

22.08.1991

27

Lēmums

Par parlamentārās komisijas izveidošanu pretlikumīgā valsts apvērsuma mēģinājuma izmeklēšanai

22.08.1991

28

Lēmums

Par Latvijas Republikas tautas deputāta Aivara Berķa pilnvaru apstiprināšanu

22.08.1991

29

Lēmums

Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes frakciju “Līdztiesība”

23.08.1991

30

Lēmums

Par Latvijas Komunistiskās partijas antikonstitucionālo darbību Latvijas Republikā

23.08.1991

31

Lēmums

Par komisijas izveidošanu Latvijas Komunistiskās partijas īpašuma pārņemšanai

23.08.1991

32

Lēmums

Par Lietuvas Republikas valstiskās neatkarības atzīšanu

23.08.1991

33

Lēmums

Par Igaunijas Republikas valstiskās neatkarības atzīšanu

23.08.1991

34

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma “Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR kriminālprocesa kodeksā un Latvijas PSR civilprocesa kodeksā” spēkā stāšanos

23.08.1991

35

Likums

Par Latvijas Republikas Zemessardzi

23.08.1991

36

Lēmums

Par Latvijas Republikas Augstākās Tiesas prezidija iesniegumu attiecībā uz Latvijas Republikas tautas deputātu A. Rubiku

24.08.1991

37

Lēmums

Par Latvijas Republikas valstiskuma ekonomiskā pamata nodrošināšanu

24.08.1991

38

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma “Par Latvijas Republikas Zemessardzi” spēkā stāšanos

24.08.1991

39

Lēmums

Par dažu sabiedrisko un sabiedriski politisko organizāciju darbības apturēšanu

24.08.1991

40

Lēmums

Par Latvijas Republikas Prokuratūras transporta prokuratūru izveidoanu

24.08.1991

41

Lēmums

Par PSRS valsts drošības iestāžu darbības izbeigšanu Latvijas Republikā

25.08.1991

42

Lēmums

Par J. Oherina atbrīvošanu no Latvijas Republikas rūpniecības ministra pienākumiem

25.08.1991

43

Lēmums

Par Islandes Republikas valstiskās neatkarības atzīšanu

25.08.1991

44

Lēmums

Par 1940. gadā slēgtās Rīgas Latviešu biedrības nama un tās īpašumu pārņemšanas komisiju

25.08.1991

45

Lēmums

Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmuma “Par PSRS valsts drošības iestāžu darbības izbeigšanu Latvijas Republikā” papildināšanu

26.08.1991

46

Lēmums

Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes apsardzes dienesta izveidošanu

27.08.1991

47

Lēmums

Par atļauju iecelt Latvijas Republikas Zemessardzes štāba priekšnieka vietas izpildītāju

29.08.1991

48

Lēmums

Par tautas deputātuļmilitārpersonu statusu

29.08.1991

49

Lēmums

Par attiecībām ar Izraēlu

29.08.1991

50

Lēmums

Par attiecībām ar Slovēnijas Republiku

29.08.1991

51

Lēmums

Par attiecībām ar Horvātijas Republiku

29.08.1991

52

Lēmums

Par pievienošanos 1973. gada 14. decembra “Konvencijai par noziegumu novēršanu pret personām, kas bauda starptautisko aizsardzību, arī pret diplomātiskajiem aģentiem, un sodīšanu par šādiem noziegumiem”

29.08.1991

53

Lēmums

Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tautas tiesas tautas tiesneses N. Kosovas pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

29.08.1991

54

Lēmums

Par PSRS Bruņoto Spēku pilnīgu izvešanu no Latvijas Republikas

29.08.1991

55

Lēmums

Par PSRS Aizsardzības ministrijai pakļauto kara komisariātu darbības apturēšanu Latvijas Republikas teritorijā

29.08.1991

56

Lēmums

Par Latvijas PSR likumdošanas aktu piemērošanu Latvijas Republikas teritorijā

29.08.1991

57

Lēmums

Par PSRS Armijas, aviācijas un flotes veicināšanas brīvprātīgo biedrību Latvijas Republikā

03.09.1991

58

Lēmums

Par Latvijas Republikas teritorijā esošo banku iestāžu reorganizāciju

03.09.1991

59

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas likumā “Par bankām”

03.09.1991

60

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma “Par grozījumiem Latvijas Republikas likumā “Par bankām”" spēkā stāšanās kārtību

03.09.1991

61

Lēmums

Par Latvijas Bankas prezidenta un tās padomes locekļu atbrīvošanu

03.09.1991

62

Lēmums

Par Latvijas Bankas prezidenta un viņa vietnieka iecelšanu

03.09.1991

63

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumā “Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes apsardzes dienesta izveidošanu”

03.09.1991

64

Lēmums

Par valdības komisiju, kas izveidota PSKP un citu PSRS organizāciju bijušo īpašumu turpmākas izmantošanas jautājumu risināšanai

03.09.1991

65

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 18. decembra likumā “Par īpašuma nodokli”

03.09.1991

66

Likums

Par grozījumiem Latvijas civilprocesa kodeksā nodokļu parāda piedziņas jautājumos

04.09.1991

67

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā “Par peļņas nodokli”

04.09.1991

68

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma “Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā “Par peļņas nodokli” spēkā stāšanās kārtību

04.09.1991

69

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas likumā “Par Latvijas Republikas tautas deputāta statusu”

04.09.1991

70

Lēmums

Par īpašuma tiesībām Latvijas un ārvalstu attiecībās

04.09.1991

71

Lēmums

Par pievienošanos starptautiskajam cilvēktiesību aktam ļ “Konvencijai par bērna tiesībām”

04.09.1991

72

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Lauksaimniecības un mežsaimniecības komisijas sastāvā

04.09.1991

73

Lēmums

Par atsevišķu darbinieku kategoriju darba strīdu izskatīšanu rajonu (pilsētu) tautas tiesās

10.09.1991

74

Deklarācija

Par Latvijas Republikas pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem jūras tiesību jautājumos

10.09.1991

75

Likums

Par Latvijas Republikas obligāto valsts dienestu

10.09.1991

76

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma “Par Latvijas Republikas obligāto valsts dienestu” spēkā stāšanās kārtību

10.09.1991

77

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas kriminālprocesa kodeksā

10.09.1991

78

Lēmums

Par dažu sabiedrisko un sabiedriski politisko organizāciju darbības izbeigšanu

10.09.1991

79

Likums

Par valsts ieņēmumiem no meža resursu realizācijas

10.09.1991

80

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma “Par valsts ieņēmumiem no meža resursu realizācijas” spēkā stāšanās kārtību

10.09.1991

81

Lēmums

Par Latvijas valsts un bijuo vissavienības pakļautības uzņēmumu, iestāžu un organizāciju pārvaldes aparāta reorganizāciju

10.09.1991

82

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā “Par pilsētas pašvaldību”

10.09.1991

83

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma “Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā “Par pilsētas pašvaldību”” spēkā stāšanās kārtību

10.09.1991

84

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā “Par pagasta pašvaldību”

10.09.1991

85

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma “Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā “Par pagasta pašvaldību”” spēkā stāšanās kārtību

10.09.1991

86

Lēmums

Par Daugavpils pilsētas, Rēzeknes pilsētas un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona Tautas deputātu padomju atlaišanu

17.09.1991

87

Likums

Par militāros noziegumus izdarījušo personu amnestiju

17.09.1991

88

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma “Par militāros noziegumus izdarījušo personu amnestiju” piemērošanas kārtību

17.09.1991

89

Lēmums

Par pagaidu valdes izveidošanu Daugavpils pilsētā, Rēzeknes pilsētā un Rīgas pilsētas Kurzemes rajonā

17.09.1991

90

Likums

Par diplomātiskajiem rangiem

17.09.1991

91

Lēmums

Par Latvijas Republikas arodbiedrību pārziņā esošā īpašuma aizsardzību

17.09.1991

92

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likuma “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” 9. un 21. panta redakcijā

17.09.1991

93

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma “Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likuma “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” 9. un 21. panta redakcijā” spēkā stāšanās kārtību

17.09.1991

94

Lēmums

Par Augstākās Padomes komisijas izveidošanu sporta un fiziskās kultūras jautājumu risināšanai Latvijas Republikā

17.09.1991

95

Lēmums

Par uzņēmējsabiedrībām un nomas uzņēmumiem, kuri izveidoti uz bijušo vissavienības pakļautības uzņēmumu bāzes

17.09.1991

96

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Ārlietu komisijas un Tautas izglītības, zinātnes un kultūras komisijas sastāvā

18.09.1991

97

Lēmums

Par Latvijas Universitātes Satversmes apstiprināšanu

18.09.1991

98

Lēmums

Par Latvijas Universitātes rektora apstiprināšanu

25.09.1991

99

Lēmums

Par deputātu komisijas izveidošanu, lai noskaidrotu Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 21. augustā pieņemtā konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” parakstītā teksta atbilstību plenārsēdē pieņemtajam

25.09.1991

100

Kodekss

Latvijas Republikas muitas kodekss

25.09.1991

101

Likums

Par Latvijas Republikas muitas kodeksa apstiprināšanu

25.09.1991

102

Likums

Par grozījumu Latvijas Republikas 1990.gada 21.novembra likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 17. pantā

25.09.1991

103

Lēmums

Par Latvijas Republikas pasēm un citiem personu apliecinošiem dokumentiem

25.09.1991

104

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem dažos likumdošanas aktos muitas jomā

01.10.1991

105

Lēmums

Par dalības atjaunošanu Parlamentu savienībā

01.10.1991

106

Lēmums

Par Latvijas Republikas delegācijas vadītāja iecelšanu starpvalstu sarunām ar PSRS

01.10.1991

107

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā "Par Latvijas Republikas valsts robežu"

01.10.1991

108

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un paspildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā "Par Latvijas Republikas valsts robežu"" spēkā stāšanās kārtību

01.10.1991

109

Lēmums

Par grozījumu Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1990. gada 20. novembra lēmumā "Par Latvijas Republikas likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" spēkā stāšanās kārtību"

01.10.1991

110

Likums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 5. decembra likumā "Par akciju sabiedrībām"

02.10.1991

111

Lēmums

Par nama Kr. Valdemāra ielā Nr.3 izmantošanu Rīgas pilsētā

02.10.1991

112

Lēmums

Par biržu darbības tiesisko regulēšanu

02.10.1991

113

Lēmums

Par grozījumiem Tautas pašvaldības un sabiedrisko lietu komisijas sastāvā

02.10.1991

114

Lēmums

Par grozījumiem Apkārtējas vides aizsardzības komisijas sastāvā

02.10.1991

115

Lēmums

Par deputātu pilnvaru anulēšanu Latvijas Republikas tautas deputātiem ļ militārpersonām

02.10.1991

116

Lēmums

Par pasākumiem vietvārdu aizsardzībai

02.10.1991

117

Lēmums

Par Latvijas Republikas parlamentārās pārstāvniecības izbeigšanu Padomju Savienībā

08.10.1991

118

Lēmums

Par Madonas rajona tautas tiesas tautas tiesneša ievēlēšanu

08.10.1991

119

Lēmums

Par Latvijas Republikas pārstāvju iecelšanu Eiropas padomes Parlamentārajā asamblejā

08.10.1991

120

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem likumā "Par pilsētas pašvaldību"

08.10.1991

121

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem likumā "Par pagasta pašvaldību"

08.10.1991

122

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par pilsētas pašvaldību"" un par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par pagasta pašvaldību"" spēkā stāšanās kārtību

09.10.1991

123

Lēmums

Par Horvātijas Republikas neatkarības atzīšanu

09.10.1991

124

Lēmums

Par Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku un ārkārtējo sūtņu iecelšanas kārtību

09.10.1991

125

Lēmums

Par papildinājumu Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 10. septembra lēmumā "Par Latvijas Republikas likuma "Par Latvijas Republikas obligāto valsts dienestu" spēkā stāšanās kārtību"

15.10.1991

126

Lēmums

Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem

17.10.1991

127

Lēmums

Par Latvijas Republikas tautas deputāta Aivara Endziņa pilnvarošanu pildīt Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretāra pienākumus

22.10.1991

128

Lēmums

Par kārtību, kādā tiks izsniegti kredīti zemnieku lauksaimniecības tehnikas iegādei

22.10.1991

129

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990.gada 22.decembra likumā "Par Latvijas Republikas 1991. gada valsts budžetu"

29.10.1991

130

Lēmums

Par valsts valodas lietošanu Latvijas Republikas Augstākajā Padomē

29.10.1991

131

Lēmums

Par telpu piešķiršanu ASV vēstniecības izvietošanai

30.10.1991

132

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Rūpniecības komisijas sastāvā

30.10.1991

133

Likums

Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem

30.10.1991

134

Likums

Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā

30.10.1991

135

Lēmums

Par Latvijas Republikas likumu "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" un "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā" spēkā stāšanās kārtību

05.11.1991

136

Lēmums

Par Latvijas Republikas delegāciju starpvalstu sarunām KPFSR

05.11.1991

137

Likums

Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā

05.11.1991

138

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" spēkā stāšanās kārtību

05.11.1991

139

Likums

Par pašvaldību īpašumā esošo tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu mazo objektu privatizāciju

05.11.1991

140

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldību īpašumā esošo tirdzniecības sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu mazo objektu privatizāciju" spēka stāšanās kārtību

05.11.1991

141

Lēmums

Par PSRS Aizsardzības ministrijas, PSRS robežapsardzības karaspēka un PSRS Iekšlietu ministrijas iekšējā karaspēka pārziņā esošā īpašuma pārņemšanu Latvijas Republikas valsts īpašumā

06.11.1991

142

Lēmums

Par Latvijas Republikas tautas deputātu grupu darbam Baltijas Asamblejā

06.11.1991

143

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 22. decembra likumā "Par Latvijas Republikas 1991. gada valsts budžetu"

06.11.1991

144

Lēmums

Par budžeta iestāžu darbinieku darba samaksu

06.11.1991

145

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 22. decembra likumā "Par Latvijas Republikas 1991. gada valsts budžetu"

12.11.1991

146

Lēmums

Par Latvijas Republikas likumprojektu "Par pilsonību"

12.11.1991

147

Lēmums

Par peļņas nodokļa maksājumu atvieglojumiem uzņēmumiem

13.11.1991

148

Likums

Par Latvijas Republikas ministrijām

13.11.1991

149

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par Latvijas Republikas ministrijām" spēkā stāšanās kārtību

19.11.1991

150

Lēmums

Par Latvijas Republikas ekonomisko reformu ministra iecelanu

19.11.1991

151

Lēmums

Par Latvijas Republikas rūpniecības un enerģētikas ministra iecelšanu

19.11.1991

152

Lēmums

Par Latvijas Republikas ārējās tirdzniecības ministra iecelšanu

19.11.1991

153

Lēmums

Par Latvijas Republikas jūras lietu ministra iecelanu

19.11.1991

154

Lēmums

Par Latvijas Republikas meža ministra atbrīvošanu

19.11.1991

155

Likums

Par grozījumiem Latvijas PSR likumā "Par Latvijas PSR tautas deputātu vēlēšanām"

19.11.1991

156

Lēmums

Par Latvijas Republikas meža ministra iecelšanu

19.11.1991

157

Lēmums

Par Latvijas Republikas labklājības ministra iecelšanu

19.11.1991

158

Lēmums

Par Latvijas Republikas valsts ministra iecelanu

19.11.1991

159

Lēmums

Par Latvijas Republikas aizsardzības ministra iecelanu

20.11.1991

160

Likums

Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās

20.11.1991

161

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" spēkā stāšanās kārtību

20.11.1991

162

Lēmums

Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes Pilsētu zemes komisijas sasatāvu

20.11.1991

163

Lēmums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par zemes komisijām"

20.11.1991

164

Lēmums

Par pievienošanos 1949. gada 12. augusta ķenēvas konvencijām un šo konvenciju 1977. gada 8. jūnija papildprotokoliem

20.11.1991

165

Lēmums

Par Latvijas PSR likuma "Par valsts notariātu" darbību

20.11.1991

166

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 21. jūnija lēmumā "Par Latvijas Republikas likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" spēkā stāšanās kārtību"

20.11.1991

167

Lēmums

Par Latvijas Republikas tautas deputātu vēlēšanu atcelšanu Rīgas 62. , Daugavpils 78. un Liepājas 96. vēlēšanu apgabalos

20.11.1991

168

Lēmums

Par Latvijas Republikas iekšlietu ministra atbrīvošanu

20.11.1991

169

Lēmums

Par Latvijas Republikas ieklietu ministra iecelanu

20.11.1991

170

Lēmums

Par Latvijas Republikas Tautas izglītības ministrijas pārdēvēšanu

20.11.1991

171

Lēmums

Par Latvijas Republikas Ministru Padomi

26.11.1991

172

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990.gada 12. decembra likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. un 21. panta redakcijā

26.11.1991

173

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. un 21. panta redakcijā" spēkā stāšanās kārtību

26.11.1991

174

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 27. jūnija likumā "Par Latvijas Republikas budžeta tiesībām"

26.11.1991

175

Lēmums

Par organizāciju un iestāžu , kuru darbību finansē no budžeta , un pasākumu finansēšanu laikā posmā no 1992. gada 21. janvāra līdz 30. jūnijam

26.11.1991

176

Lēmums

Par Latvijas Republikas Patentu valdes atjaunoanu

26.11.1991

177

Likums

Par Latvijas Republikas Naudas reformas komiteju

26.11.1991

178

Lēmums

Par peļņas nodokļa , īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām, fondiem un uzņēmumiem Latvijas Republikā

27.11.1991

179

Lēmums

Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 15. oktobra lēmuma "Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem" piemērošanu ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas Republikas pilsoņiem

27.11.1991

180

Likums

Par Latvijas Saimniecisko tiesu

27.11.1991

181

Likums

Par Saimnieciskās tiesas procesu

27.11.1991

182

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par Latvijas Saimniecisko tiesu" un Latvijas Republiklas likuma "Par Saimnieciskās tiesas procesu" spēkā stāšanās kārtību un par Latvijas Republikas Valsts arbitrāžas pārveidošanu par Latvijas Saimniecisko tiesu

27.11.1991

183

Likums

Par grozījumiem Latvijas civilprocesa kodeksā

27.11.1991

184

Likums

Par diplomātisko pasi

03.12.1991

185

Lēmums

Par pagaidām neprivatizējamo specializēto valsts lauksaimniecības uzņēmumu saraksta apstiprināšanu

03.12.1991

186

Lēmums

Par LLU mācību un pētījumu saimniecību "Vecauce"

03.12.1991

187

Lēmums

Par Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomi

03.12.1991

188

Likums

Par uzņēmumu maksātnespēju un bankrotu

03.12.1991

189

Lēmums

Par Latvijas Repuplikas likuma "Par uzņēmumu maksātnespēju un bankrotu" spēkā stāšanās kārtību

03.12.1991

190

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Lauksaimniecības un mežsaimniecības komisijas un Likumdošanas jautājumu komisijas sastāvā

03.12.1991

191

Likums

Par konkurenci un monopoldarbības ierobežošanu

03.12.1991

192

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par konkurenci un monopoldarbības ierobežošanu" spēkā stāšanās kārtību

04.12.1991

193

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par valsts pensijām"

04.12.1991

194

Lēmums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumā "Par Latvijas Republikas likuma "Par valsts pensijām" spēkā stāšanās kārtību"

04.12.1991

195

Likums

Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju

04.12.1991

196

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" spēkā stāšanās kārtību

04.12.1991

197

Lēmums

Par Ukrainas valstiskās neatkarības atzīšanu

04.12.1991

198

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 22. decembra likumā "Par Latvijas Republikas 1991. gada valsts budžetu"

10.12.1991

199

Likums

Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi

10.12.1991

200

Lēmums

Par Latvijas Republikas konstitucionālā likuma "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi" spēkā stāšanās kārtību

10.12.1991

201

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Apvienotās budžeta komisijas sastāvā

10.12.1991

202

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija un Aizsardzības un iekšlietu komisijas sastāvā

11.12.1991

203

Lēmums

Par tautas deputātu vēlēšanu atlikšanu

11.12.1991

204

Likums

Par grozījumiemun papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par pilsētas pašvaldību"

11.12.1991

205

Lēmums

Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 4. jūnija lēmumā "Par Latvijas Republikas likuma "Par policiju" spēkā stāšanās kārtību"

11.12.1991

206

Lēmums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 21. jūnija likumā "Par Latvijas Kultūras fonda atbrīvošanu no nodokļiem"

11.12.1991

207

Likums

Par iedzīvotāju reģistru

11.12.1991

208

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 18. decembra likumā "Par īpašuma nodokli"

11.12.1991

209

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 18. decembra likumā "Par īpašuma nodokli"" spēkā stāšanos

11.12.1991

210

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likumā "Par dabas resursu nodokli"

11.12.1991

211

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likumā "Par dabas resursu nodokli"" spēkā stāšanās kārtību

11.12.1991

212

Likums

Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību

11.12.1991

213

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību" spēkā stāšanās kārtību

17.12.1991

214

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas likumā "Par pagasta pašvaldību"

17.12.1991

215

Lēmums

Par Latvijas Republikas likumu "Par grozījumiem Latvijas Republikas likumā "Par pagasta pašvaldību" un "Par grozījumiem Latvijas Republikas likumā "Par pilsētu pašvaldību"" spēkā stāšanās kārtību

17.12.1991

216

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par iedzīvotaju reģistru" spēkā stāšanās kārtību

17.12.1991

217

Likums

Par Latvijas Republikas Valsts kontroli

17.12.1991

218

Lēmums

Par Latvijas Republikas zelta ļ valūtas rezervju stāvokli, avuāru statusu un Latvijas Republikas 1992. gada 1. pusgada valūtas budžeta izveidi

17.12.1991

219

Likums

Par bezpeļņas organizāciju

17.12.1991

220

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par bezpeļņas organizāciju" spēkā stāšanās kārtību

17.12.1991

221

Lēmums

Par kārtību, kādā no Latvijas Republikas budžeta dzēšami privatizēto lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu kredīti

18.12.1991

222

Likums

Par apgrozījuma nodokli

18.12.1991

223

Lēmums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 26. novembra lēmumā "Par peļņas nodokļa, īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām, fondiem un uzņēmumiem Latvijas Republikā"

18.12.1991

224

Lēmums

Par pievienošanos starptautiski tiesiskajam aktam ļ "Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu"

19.12.1991

225

Lēmums

Par kredītu piešķiršanu un izdevumu finansēšanu no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem laika posmā līdz pārejas perioda budžeta apstiprināšanai

19.12.1991

226

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par apgrozījuma nodokli" spēkā stāšanās kārtību

23.12.1991

227

Likums

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 22. decembra likumā "Par Latvijas Republikas 1991. gada valsts budžetu"

23.12.1991

228

Likums

Par papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 28. decembra likumā "Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā"

23.12.1991

229

Lēmums

Par Latvijas Republikas likuma "Par papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 28. decembra likumā "Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā"" spēkā stāšanās kārtību

23.12.1991

230

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likumā Par akcīzes nodokli"

23.12.1991

231

Likums

Par nodarbinātību

23.12.1991

232

Lēmums

Par atsevišķu pantu atcelšanu Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumos muitas jautājumos

23.12.1991

233

Lēmums

Par finansiāli ekonomisko darbību un grāmatvedību darbību regulējošo likumu un normatīvo aktu izstrādi un vienotas grāmatvedības uzskaites un pārskata sistēmas ieviešanu Latvijas Republikā

       

Lappusi sagatavojusi Informācijas nodaļa