Latvijas Republikas Augstākās Padomes 2. sesijas pieņemtie normatīvie akti.

Datums

Nr.

Veids

Nosaukums

05.09.1990

1

Lēmums

Par LR pirmā sasaukuma AP otrās sesijas balsu skaitīšanas komisiju

05.09.1990

2

Lēmums

Par LR pirmā sasaukuma AP otrās sesijas Sekretariātu

05.09.1990

3

Lēmums

Par “Memoranda sešu valstu ārlietu ministru Maskavas tikšanās “Par Vācijas apvienošanos ārējo aspektu starptautiski ļ tiesisko galīgo noregulējumu” dalībniekiem” pieņemšanu

11.09.1990

4

Likums

Par reliģiskajām organizācijām

11.09.1990

5

Lēmums

Par likumdošanas aktu saskaņošanu ar LR likumu “Par reliģiskajām organizācijām”

18.09.1990

6

Likums

Par grozījumiem LPSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) 9.nodaļā “Tautas deputātu padomju sistēma un darbības principi” un 12.nodaļā “LPSR AP”

19.09.1990

7

Lēmums

Par Deklarāciju “Par genocīda un antisemītisma nosodījumu un nepieļaujamību Latvijā”

25.09.1990

8

Lēmums

Par Stučkas rajona un pilsētas pārdēvēšanu

26.09.1990

9

Likums

Par prokurora uzraudzību LR

26.09.1990

10

Lēmums

Par LR likuma “Par prokurora uzraudzību LR” spēkā stāšanās kārtību

26.09.1990

11

Lēmums

Par LR ģenerālprokurora iecelšanu

26.09.1990

12

Lēmums

Par LR ģenerālprokurora pirmā vietnieka iecelšanu

26.09.1990

13

Lēmums

Par LR ģenerālprokurora vietnieka iecelšanu

26.09.1990

14

Likums

Par uzņēmējdarbību

26.09.1990

15

Lēmums

Par LR likuma “Par uzņēmējdarbību” spēkā stāšanās kārtību

02.10.1990

16

Lēmums

Par LR ģenerālprokurora vietnieka iecelšanu

02.10.1990

17

Lēmums

Par PSRS Prokuratūras darbinieku pārcelšanu darbā LR Prokuratūrā

02.10.1990

18

Lēmums

Par “Paziņojuma PSRS Prezidentam M.Gorbačovam” pieņemšanu

02.10.1990

19

Likums

Par grozījumiem LPSR civilprocesa kodeksa 375.pantā

02.10.1990

20

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem LPSR likumā “Par alternatīvo (darba) dienestu”

03.10.1990

21

Likums

Par svētku un atceres dienām

03.10.1990

22

Lēmums

Par papildinājumiem un grozījumiem “Nolikumā par LR tautas deputātu darbības materiālo nodrošināšanu”

03.10.1990

23

Lēmums

Par akciju sabiedrībām

03.10.1990

24

Lēmums

Par Latvijas ostu, kuģošanas un citu ar jūrniecību saistīto uzņēmumu statusu

03.10.1990

25

Lēmums

Par Rīgas pilsētas ekonomiskās un sociālās attīstības 1990.gada plāna grozīšanu

09.10.1990

26

Likums

Par Valsts ekoloģisko ekspertīzi

09.10.1990

27

Lēmums

Par LR likuma “Par Valsts ekoloģisko ekspertīzi” stāšanos spēkā

09.10.1990

28

Lēmums

Par LR Vides aizsardzības komitejas locekļu ievēlēšanu

09.10.1990

29

Lēmums

Par likumprojektu “Par AIDS profilaksi”

09.10.1990

30

Lēmums

Par izmaiņām dažu LR AP pastāvīgo komisiju sastāvā

10.10.1990

31

Lēmums

Par nolikuma “Par LR Vides aizsardzības valsts inspekciju” apstiprināšanu

17.10.1990

32

Lēmums

Par “Paziņojuma sakarā ar PSRS Prezidenta M.Gorbačova 1990.gada 10.oktobra dekrētu” pieņemšanu

17.10.1990

33

Lēmums

Par dažu LR rajonu tautas tiesu tautas tiesnešu ievēlēšanu

23.10.1990

34

Likums

Par grozījumiem LPSR Konstitūcijā (Pamatlikumā) [kvoruma jautājumā]

23.10.1990

35

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem LPSR Konstitūcijā (Pamatlikumā) [par īpašumu]

23.10.1990

36

Likums

Par grozījumiem LPSR Konstitūcijā (Pamatlikumā) [par Stučkas pilsētas pārdēvēšanu]

23.10.1990

37

Likums

Par grozījumiem LPSR Konstitūcijā (Pamatlikumā) jautājumos par prokurora uzraudzību LR

23.10.1990

38

Likums

Par amnestiju

23.10.1990

39

Lēmums

Par LR likuma “Par amnestiju” piemērošanas kārtību

23.10.1990

40

Likums

Par grozījumiem LPSR kriminālprocesa kodeksā, LPSR labošanas darbu kodeksā un LPSR likumā “Par LPSR tiesu iekārtu” sakarā ar likumu “Par prokurora uzraudzību LR”

23.10.1990

41

Lēmums

Par strīdu izskatīšanu LR valsts arbitrāžu

23.10.1990

42

Lēmums

Par PSRS tautas deputātiem no LR

23.10.1990

43

Lēmums

Par Liepājas pilsētas pašvaldības reorganizāciju

24.10.1990

44

Lēmums

Par likumprojektiem “Par īpašuma nodokli”, “Par investīciju un kapitāla kustības nodokli” un”Par uzņēmuma patēriņa fonda nodokli”

24.10.1990

45

Likums

Par grozījumiem LR 1990. gada 19.jūnija likumā “Par izmaiņām 1990. gada valsts budžetā”

24.10.1990

46

Lēmums

Par ātrās medicīniskās palīdzības automašīnu neapmierinošo apgādi ar degvielu

24.10.1990

47

Lēmums

Par neatliekamiem pasākumiem valsts īpašuma patvaļīgas privatizācijas novēršanai

30.10.1990

48

Lēmums

Par V.Vietnieka ievēlēšanu par LR Augstākās Tiesas tiesnesi

30.10.1990

49

Lēmums

Par LR likumprojektiem “Par akcīzes nodokli” un “Par apgrozījuma nodokli”

30.10.1990

50

Lēmums

Par LR likumprojektu “Par LR Uzņēmumu reģistru”

31.10.1990

51

Lēmums

Par nodokļu likumprojektu sagatavošanu galīgai pieņemšanai AP

31.10.1990

52

Lēmums

Par grozījumiem LR AP Ārlietu komisijas sastāvā

06.11.1990

53

Likums

Par izmaiņām 1990.gada valsts budžetā

06.11.1990

54

Lēmums

Par LR AP “Paziņojuma sakarā ar Latvijas PSR Prokuratūras darbību” pieņemšanu

07.11.1990

55

Lēmums

Par LR AP “Paziņojuma sakarā ar PSRS karaspēka patvaļīgajām akcijām LR teritorijā” pieņemšanu

14.11.1990

56

Lēmums

Par LR likumprojektu “Par sarīkojuma nodokli”

14.11.1990

57

Lēmums

Par LR likumprojektu “Par mantojuma un dāvinājuma nodokli”

14.11.1990

58

Likums

Par termiņā nenomaksāto valsts nodokļu un nenodokļu maksājumu piedziņas kārtību LR

14.11.1990

59

Lēmums

Par sevišķās nozīmes milicijas vienības un PSRS Bruņoto Spēku noziedzīgās darbības nepieļaujamību LR teritorijā

20.11.1990

60

Likums

Par uzņēmumu reģistru

20.11.1990

61

Lēmums

Par LR likuma "Par Uzņēmumu reģistru" spēkā stāšanās kārtību

20.11.1990

62

Lēmums

Par Latvijas Bankas padomes locekļa iecelšanu

20.11.1990

63

Lēmums

Par LR Prokuratūras kolēģijas sastāva apstiprināšanu

20.11.1990

64

Lēmums

Par A.Kalvānes atbrīvošanu no LR Valsts arbitrāžas valsts arbitres pienākumiem

21.11.1990

65

Likums

Par zemes reformu LR lauku apvidos

21.11.1990

66

Lēmums

Par LR likuma "Par zemes reformu LR lauku apvidos" spēkā stāšanās kārtību

21.11.1990

67

Lēmums

Par 1990.gada 21.novembra Baltijas valstu padomes aicinājumu

21.11.1990

68

Lēmums

Par LR AP 1990.gada 21.novembra notu

21.11.1990

69

Likums

Par grozījumiem LPSR likumos "Par LPSR tautas deputātu vēlēšanām" un "Par LPSR vietējo padomju tautas deputātu vēlēšanām" stāšanos spēkā

28.11.1990

70

Likums

Par grozījumiem LPSR Konstitūcijā (Pamatlikumā) [vēlēšanas]

29.11.1990

71

Lēmums

Par dažu LR rajonu tautas tiesu tautas tiesnešu ievēlēšanu

29.11.1990

72

Likums

Par valsts pensijām

29.11.1990

73

Lēmums

Par LR likuma “Par valsts pensijām” spēkā stāšanās kārtību

29.11.1990

74

Lēmums

Par pasākumiem LR valūtas tirgus izveidošanā

29.11.1990

75

Lēmums

Par LR AP Cilvēka tiesību un nacionālo jautājumu pastāvīgās komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu

29.11.1990

76

Lēmums

Par grozījumiem LR APP sastāvā

01.12.1990

77

Aicinājums

pasaules valstu parlamentiem

01.12.1990

78

Aicinājums

LR AP, IR AP un LR AP aicinājums PSRS Tautas deputātu IV kongresam

01.12.1990

79

Aicinājums

Baltijas valstu iedzīvotājiem un padomju karavīriem

01.12.1990

80

Rezolūcija

par parlamentu darba komisijas izveidoanu

01.12.1990

81

Rezolūcija

Par nacionālo līdztiesību

03.12.1990

82

Likums

Par Latvijas Valsts finansu inspekciju

03.12.1990

83

Lēmums

Par valsts īpašuma aizsardzību LR

03.12.1990

84

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem LPSR administratīvo pārkāpumu kodeksā

03.12.1990

85

Likums

Par grozījumiem LPSR kriminālkodeksā

03.12.1990

86

Lēmums

Par LR AP lēmuma projektu “Par LR AP deputātu un valdības locekļu līdzdalību uzņēmējdarbībā”

04.12.1990

87

Lēmums

Par LR AP deputātu deleģēšanu uz darba komisiju Latvijas, Igaunijas un Lietuvas Augstāko Padomju sadarbības principu izstrādāšanai

05.12.1990

88

Likums

Par akciju sabiedrībām

05.12.1990

89

Lēmums

Par LR likuma “Par akciju sabiedrībām” spēkā stāšanās kārtību

05.12.1990

90

Lēmums

Par LR AP 1990. gada 5. decembra aicinājumu PSRS prezidentam un PSRS tautas deputātiem

06.12.1990

91

Lēmums

Par LR AP 1990. gada 6.decembra atbildi PSRS AP

10.12.1990

92

Lēmums

Par kapu un kapu pieminekļu aizsardzību

10.12.1990

93

Lēmums

Par LKP CK Partijas arhīva iekļaušanu LR valsts arhīvu sistēmā

10.12.1990

94

Likums

Par grozījumiem LPSR darba likumu kodeksā

11.12.1990

95

Lēmums

Par LR likumprojekta “Par 1991. gada valsts budžetu” sagatavošanu otrajam lasījumam

12.12.1990

96

Likums

Par valsts uzņēmumu

12.12.1990

97

Lēmums

Par LR likuma “Par valsts uzņēmumu” spēkā stāšanās kārtību

12.12.1990

98

Likums

Par akcīzes nodokli

12.12.1990

99

Lēmums

Par LR likuma “Par akcīzes nodokli” spēkā stāšanās kārtību

12.12.1990

100

Likums

Par dabas resursu nodokli

12.12.1990

101

Lēmums

Par LR likuma “Par dabas resursu nodokli” spēkā stāšanās kārtību

12.12.1990

102

Likums

Par iedzīvotāju ienākuma nodokli

12.12.1990

103

Lēmums

Par LR likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” spēkā stāšanās kārtību

13.12.1990

104

Likums

Par arodbiedrībām

13.12.1990

105

Lēmums

Par LR likuma “Par arodbiedrībām” spēkā stāšanās kārtību

14.12.1990

106

Likums

Par sociālo nodokli

14.12.1990

107

Lēmums

Par apgrozījuma nodokļa ieturēšanas kārtību LR

18.12.1990

108

Lēmums

Par LR likuma “Par sociālo nodokli” spēkā stāšanās kārtību

18.12.1990

109

Likums

Par īpašuma nodokli

18.12.1990

110

Lēmums

Par LR likuma “Par īpašuma nodokli” stāšanos spēkā

20.12.1990

111

Likums

Par peļņas nodokli

20.12.1990

112

Lēmums

Par LR likuma “Par peļņas nodokli” spēkā stāšanās kārtību

20.12.1990

113

Likums

Par zemes nodokli

20.12.1990

114

Lēmums

Par LR likuma “Par zemes nodokli” spēkā stāšanās kārtību

20.12.1990

115

Likums

Par LR valsts robežu

20.12.1990

116

Lēmums

Par LR likuma “Par LR valsts robežu” spēkā stāšanās kārtību

20.12.1990

117

Likums

Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem

20.12.1990

118

Lēmums

Par LR likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” spēkā stāšanās kārtību

21.12.1990

119

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem LPSR administratīvo pārkāpumu kodeksā, kriminālkodeksā un dažos citos likumdošanas aktos [jautājumos par pašvaldību]

21.12.1990

120

Lēmums

Par PSRS MP 1990. gada 5.februāra lēmuma Nr.110 izpildes daļēju apturēšanu LR teritorijā

21.12.1990

121

Likums

Par LR likumu, LR AP lēmumu un citu tās aktu, LR APP lēmumu un dekrētu publicēšanas un spēkā stāšanās kārtību

21.12.1990

122

Lēmums

Par 1940. gadā slēgto Rīgas Latviešu biedrību un tās īpašumu

22.12.1990

123

Likums

Par LR 1991. gada valsts budžetu

22.12.1990

124

Lēmums

Par LR AP 1990. gada 22. decembra paziņojumu

27.12.1990

125

Lēmums

Par LR likumprojektu “Par Latvijas galvaspilsētas Rīgas pašvaldību”

28.12.1990

126

Lēmums

Par LR 1989. gada valsts budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

28.12.1990

127

Likums

Par nodokļiem un nodevām LR

28.12.1990

128

Lēmums

Par LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” spēkā stāšanās kārtību

28.12.1990

129

Lēmums

Par LR AP lēmuma “Par LR likuma “Par sociālo nodokli” spēkā stāšanās kārtību” 2.punkta grozīšanu

28.12.1990

130

Likums

Par grozījumiem LR 1990. gada valsts budžetā

02.01.1991

131

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem LPSR administratīvo pārkāpumu kodeksā [par satiksmes noteikumiem]

02.01.1991

132

Lēmums

Par PSRS iekšējā karaspēka bruņoto iebrukumu Preses namā

08.01.1991

133

Lēmums

Par LR AP priekšsēdētāja pirmā vietnieka Daiņa Īvāna pilnvarām

08.01.1991

134

Lēmums

Par LR AP 1991.gada 8.janvāra paziņojumu

08.01.1991

135

Lēmums

Par PSRS Bruņoto Spēku speciālo vienību nelikumīgu ievešanu LR teritorijā

08.01.1991

136

Lēmums

Par LR AP sabiedriskās Konsultatīvās tautību padomes nolikuma apstiprināšanu

09.01.1991

137

Lēmums

Par Aizkraukles rajona pašvaldības reorganizāciju

13.01.1991

138

Aicinājums

Latvijas tautai

13.01.1991

139

Aicinājums

[Padomju Armijai]

13.01.1991

140

Aicinājums

viņa ekselencei ANO ģenerālsekretāram Peresam de Kueljaram [par Drošības Padomes sēdi]

13.01.1991

141

Aicinājums

viņa ekselencei ANO ģenerālsekretāram Peresam de Kueljaram [par komisijas izveidoanu]

13.01.1991

142

Paziņojums

LR AP un Pilsoņu komitejas paziņojums

13.01.1991

143

Lēmums

Par atbalstu Lietuvas Republikai

13.01.1991

144

Lēmums

Par LR AP aizsardzības štāba izveidošanu

14.01.1991

145

Lēmums

Par līguma "Par LR un KPFSR starpvalstu attiecību pamatiem” ratificēšanu

15.01.1991

146

Lēmums

Par LR AP lēmuma "Par sevišķās nozīmes milicijas vienības un PSRS Bruņoto Spēku noziedzīgās darbības nepieļaujamību LR teritorijā" darbības apturēšanu

15.01.1991

147

Lēmums

Par valsts cenu politiku un kompensācijas mehānismu

16.01.1991

148

Lēmums

Par I.Malahovskas ievēlēšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tautas tiesas tautas tiesnesi

16.01.1991

149

Lēmums

Par LR tautas deputātu pilnvarošanu sarunām ar PSRS AP deputātiem

16.01.1991

150

Paziņojums

[Latvijas tautai]

16.01.1991

151

Likums

Par grozījumiem LPSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) IX. sadaļā

16.01.1991

152

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem LPSR likumos "Par LPSR valsts ģērboni", "Par LPSR valsts karogu", "Par LPSR valsts himnu" un dažos citos LPSR likumdošanas aktos

16.01.1991

153

Lēmums

Par Rīgas 44. vēlēšanu apgabalā ievēlētā LR tautas deputāta K.Matvejeva pilnvaru atzīšanu

17.01.1991

154

Lēmums

Par LR pilsoņa Roberta Mūrnieka bēru organizēšanu

17.01.1991

155

Paziņojums

[Par “Latvijas sabiedrības glābšanas komiteju”]

17.01.1991

156

Lēmums

Par preses un informācijas grupas izveidošanu

18.01.1991

157

Lēmums

Par vienotas valsts pašaizsardzības komisijas izveidoanu

21.01.1991

158

Lēmums

Par LR Iekšlietu ministrijas personālsastāva komplektēšanu

23.01.1991

159

Lēmums

Par dažu ražošanas apvienības “LITTA” uzņēmumu atbrīvošanu no peļņas nodokļa maksāšanas

23.01.1991

160

Paziņojums

Par Latvijas Komitejas 1991.g. 15.janvāra lēmumu jautājumā par KPFSR un LR starpvalstu līguma ratificēšanu

23.01.1991

161

Likums

Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību

23.01.1991

162

Lēmums

Par LR likuma “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” spēkā stāšanās kārtību

23.01.1991

163

Likums

Par papildinājumiem un grozījumiem LPSR civilkodeksā

23.01.1991

164

Likums

Par personu noziedzīgu darbību rezultātā, kā arī organizāciju vainas dēļ cietušo ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu

05.02.1991

165

Likums

Par līgumsabiedrībām

05.02.1991

166

Lēmums

Par LR likuma “Par līgumsabiedrībām” spēkā stāšanās kārtību

06.02.1991

167

Lēmums

Par LR ekonomikas ministra J.Āboltiņa ziņojumu par LR tautsaimniecības un ekonomisko stāvokli

06.02.1991

168

Paziņojums

[Nosodījums Irākas agresijai pret Izraēlu]

06.02.1991

169

Lēmums

Par LR AP Apvienotās budžeta komisijas izveidošanu un tās priekšsēdētāja ievēlēšanu

06.02.1991

170

Lēmums

Par papildinājumiem dažos LR AP aktos sakarā ar Apvienotās budžeta komisijas izveidoanu

12.02.1991

171

Lēmums

Par LR tautas deputāta Induļa Strazdiņa pilnvaru apstiprināšanu

12.02.1991

172

Lēmums

Par Latvijas iedzīvotāju aptaujas organizēšanu

12.02.1991

173

Lēmums

Par kārtību, kādā notiek Latvijas iedzīvotāju aptauja

12.02.1991

174

Lēmums

Par agrāro nozaru ekonomiskās situācijas prognozi tautsaimniecības struktūrpolitikas ietvaros

12.02.1991

175

Lēmums

Par LR MP 1990.gada 28.decembra rīkojuma Nr.248ļr atcelšanu

12.02.1991

176

Lēmums

Par LR MP 1991.gada 24.janvāra rīkojuma Nr.32ļr daļēju atcelšanu

12.02.1991

177

Lēmums

Par LR MP 1990.gada 27.decembra lēmumu Nr.235 "Par pagaidu cenu apstiprināšanu koku izsniegšanai uz celma LR"

12.02.1991

178

Lēmums

Par Latvijas iedzīvotāju aptaujas sagatavošanu un materiāli tehnisko nodrošināšanu

12.02.1991

179

Lēmums

Par LR AP lēmuma projektu "Par nodokli no pārdošanas"

13.02.1991

180

Likums

Par ceļu nodokli

13.02.1991

181

Lēmums

Par LR likuma "Par ceļu nodokli" spēkā stāšanās kārtību

13.02.1991

182

Likums

Par grozījumiem 1991.gada valsts budžetā

19.02.1991

183

Lēmums

Par LR AP lēmuma "Par PSRS Bruņoto Spēku speciālo vienību nelikumīgu ievešanu LR teritorijā" 2.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu

19.02.1991

184

Lēmums

Par Liepājas pilsētas tautas tiesas tautas tiesneses V.Glibko pirmstermiņa atbrīvošanu no ieņemamā amata

19.02.1991

185

Likums

Par grozījumiem LPSR kriminālkodeksa 129. un 139.pantā un LPSR administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.1 un 204.2 pantā

20.02.1991

186

Lēmums

Par komisijas izveidošanu atsevišķu LR tautas deputātu iespējamās līdzdalības noskaidrošanai valsts apvērsuma mēģinājumā

20.02.1991

187

Likums

Par papildinājumiem un grozījumiem LR likumā "Par valsts uzņēmumu"

20.02.1991

188

Lēmums

Par grozījumiem LR AP lēmumā "Par LR likuma "Par valsts uzņēmumu" spēkā stāšanās kārtību

20.02.1991

189

Aicinājums

PSRS Augstākajai Padomei

26.02.1991

190

Lēmums

Par grozījumiem LR AP Ārlietu komisijas sastāvā

26.02.1991

191

Lēmums

Par papildu atvieglojumu piešķiršanu grūtniecēm

26.02.1991

192

Likums

Par grozījumiem Latvijas PSR darba likumu kodeksa 173. un 176. pantā

26.02.1991

193

Lēmums

Par LR Vides aizsardzības komitejas 1991. gada izdevumu tāmes apstiprināšanu

26.02.1991

194

Lēmums

Par LR AP lēmuma projektu “Par kārtību, kādā tiek grozīts no valsts budžeta līdzekļiem finansējamo kapitālieguldījumu sadalījums”

26.02.1991

195

Lēmums

Par grozījumiem un papildinājumiem LR AP lēmumā “Par kārtību, kādā notiek Latvijas iedzīvotāju aptauja”

05.03.1991

196

Likums

Par grozījumiem 1991.gada valsts budžetā

05.03.1991

197

Likums

Par grozījumiem LR likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8., 9. un 21.panta redakcijā

05.03.1991

198

Lēmums

Par LR likuma "Par grozījumiem LR likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8., 9. un 21. panta redakcijā" spēkā stāšanās kārtību

05.03.1991

199

Likums

Par pašvaldības uzņēmumu

05.03.1991

200

Lēmums

Par LR likuma “Par pašvaldības uzņēmumu” spēkā stāšanās kārtību

05.03.1991

201

Lēmums

Par LR AP Lauksaimniecības un mežsaimniecības komisijas paziņojumu “Par lauksaimniecības ekonomikas stabilizācijas nepieciešamību”

06.03.1991

202

Lēmums

Par LR 1991.gada 3.marta iedzīvotāju aptaujas rezultātiem

06.03.1991

203

Lēmums

Par attieksmi pret PSRS referenduma organizēšanu jautājumā par PSRS saglabāšanu

12.03.1991

204

Lēmums

Par Alūksnes rajona tautas tiesas tautas tiesneša Z.Grīnvalda pirmstermiņa atbrīvošanu no amata

12.03.1991

205

Lēmums

Par dažu LR rajonu (pilsētu) tautas tiesu tautas tiesnešu ievēlēšanu

12.03.1991

206

Lēmums

Par grozījumiem LR AP Cilvēka tiesību un nacionālo jautājumu komisijas un Tautas izglītības, zinātnes un kultūras komisijas sastāvā

12.03.1991

207

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem LPSR administratīvo pārkāpumu kodeksā, LPSR kriminālkodeksā un LPSR kriminālprocesa kodeksā [Sakarā ar LR likumu "Par uzņēmējdarbību"]

12.03.1991

208

Lēmums

Par LR likumprojektu "Par zinātnisko darbību"

13.03.1991

209

Likums

Par grozījumiem LR likumā "Par LR 1991.gada valsts budžetu"

13.03.1991

210

Lēmums

Par LR valsts īpašuma konversijas institūciju izveidošanu un konversijas pamatprincipu izstrādāšanu

13.03.1991

211

Lēmums

Par LR naudaszīmju izgatavošanu

13.03.1991

212

Lēmums

Par demokratizācijas procesa atbalstīšanu KPFSR

19.03.1991

213

Lēmums

Par grozījumiem dažu LR AP pastāvīgo komisiju sastāvā

19.03.1991

214

Likums

Par rajona, pilsētas, pilsētas rajona un pagasta padomes tautas deputāta statusu

19.03.1991

215

Lēmums

Par LR likuma "Par rajona, pilsētas, pilsētas rajona un pagasta tautas deputāta statusu" spēkā stāšanās kārtību

19.03.1991

216

Likums

Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju

19.03.1991

217

Likums

Par LR tiesu tiesneu un tautas piesēdētāju zvērestu

19.03.1991

218

Lēmums

Par LR likuma "Par LR tiesu tiesnešu un tautas piesēdētāju zvērestu" spēkā stāšanās kārtību

20.03.1991

219

Lēmums

Par papildpasākumiem, kas veicami, lai nodotu ekspluatācijā Rīgas pilsētas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

20.03.1991

220

Lēmums

Par valsts īpašumu un tā konversijas pamatprincipiem

26.03.1991

221

Lēmums

Par LR AP Jūras lietu pastāvīgās komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu

26.03.1991

222

Lēmums

Par grozījumiem LR APP sastāvā

26.03.1991

223

Likums

Par grozījumiem LPSR Konstitūcijas 96.pantā

26.03.1991

224

Likums

Par dažu LPSR likumu atzīšanu par spēku zaudējušiem [Par deputātu atsaukšanas kārtību]

26.03.1991

225

Likums

Par grozījumiem LR likumā "Par LR tautas deputāta statusu"

26.03.1991

226

Likums

Par darba koplīgumiem

26.03.1991

227

Lēmums

Par LR likuma "Par darba koplīgumiem"" spēkā stāšanās kārtību

26.03.1991

228

Likums

Par arhīviem

26.03.1991

229

Lēmums

Par LR likuma "Par arhīviem" spēkā stāšanās kārtību

27.03.1991

230

Lēmums

Par agrārās reformas nodrošinājumu

27.03.1991

231

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem LR likumā "Par sociālo nodokli"

27.03.1991

232

Lēmums

Par LR likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem LR likumā "Par sociālo nodokli"" spēkā stāšanās kārtību

27.03.1991

233

Lēmums

Par LR likumprojektu "Par iedzīvotāju naudas ienākumu indeksāciju"

27.03.1991

234

Likums

Par grozījumiem LR likumā "Par LR 1991.gada valsts budžetu"

27.03.1991

235

Lēmums

Par LR MP Migrācijas lietu departamenta izveidošanu

09.04.1991

236

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem LR likumā "Par zemes nodokli"

09.04.1991

237

Likums

Par grozījumiem LR likumā "Par nodokļiem un nodevām LR"

09.04.1991

238

Lēmums

Par LR likumprojektu "Par lauksaimniecības uzņēmumu privatizāciju"

10.04.1991

239

Lēmums

Par LR MP 1991.gada 23.janvāra lēmuma Nr.32 "Par LR pilsoņu iesaukšanu alternatīvajā (darba) dienestā vai aktīvajā karadienestā" atzīšanu par spēkā neesošu

10.04.1991

240

Lēmums

Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tautas tiesas tautas tiesneses O.Putānes pirmstermiņa atbrīvošanu no ieņemamā amata

16.04.1991

241

Lēmums

Par AP deputātu komisijas izveidošanu LR AP 1991. gada 27. marta lēmuma "Par agrārās reformas nodrošinājumu" izpildes gaitas izvērtēšanai

18.04.1991

242

Lēmums

Par celtniecībai paredzēto zemes gabalu piešķiršanas pagaidu pārtraukšanu

23.04.1991

243

Lēmums

Par LR likumprojektu "Par valsts kontroles dienestu"

23.04.1991

244

Likums

Par paju sabiedrībām

23.04.1991

245

Lēmums

Par LR likuma "Par paju sabiedrībām" spēkā stāšanās kārtību

23.04.1991

246

Likums

Par grozījumiem LR 1990. gada 12. decembra likumā "Par dabas resursu nodokli"

23.04.1991

247

Lēmums

Par LR likuma "Par grozījumiem LR 1990. gada 12. decembra likumā "Par dabas resursu nodokli" spēkā stāšanās kārtību

23.04.1991

248

Likums

Par grozījumiem LR likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību"

23.04.1991

249

Lēmums

Par preses izdevumu un citu masu informācijas līdzekļu pārreģistrācijas termiņa pagarināšanu

23.04.1991

250

Lēmums

Par grozījumiem LR AP Mandātu un deputātu ētikas komisijas sastāvā

23.04.1991

251

Lēmums

Par AP komisijas ziņojumu par LR AP 1991. gada 27. marta lēmuma "Par agrārās reformas nodrošinājumu" izpildes gaitu

24.04.1991

252

Likums

Par pagasta pašvaldību

24.04.1991

253

Likums

Par pilsētas pašvaldību

24.04.1991

254

Lēmums

Par LR likumu "Par pagasta pašvaldību" un "Par pilsētas pašvaldību" spēkā stāšanās kārtību

24.04.1991

255

Likums

Par grozījumiem LR likumā "Par LR 1991. gada valsts budžetu"

30.04.1991

256

Lēmums

Par A. Osmanes ievēlēšanu par LR Augstākās Tiesas tiesnesi

30.04.1991

257

Likums

Par grozījumiem LR 1990. gada 12. decembra likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. un 21. panta redakcijā

30.04.1991

258

Lēmums

Par LR likuma "Par grozījumiem LR 1990. gada 12. decembra likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. un 21. panta redakcijā" spēkā stāšanās kārtību

30.04.1991

259

Lēmums

Par LR MP Valsts īpašuma konversijas departamenta direktora iecelšanu

07.05.1991

260

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem LPSR darba likuma kodeksā

07.05.1991

261

Lēmums

Par LR likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem LPSR darba likuma kodeksā" spēkā stāšanās kārtību

07.05.1991

262

Lēmums

Par LR AP deputāta J. Kirjušina atbrīvošanu no darba Lauksaimniecības un mežsaimniecības komisijā

07.05.1991

263

Lēmums

Par "LR MP Valsts īpašuma konversijas departamenta nolikuma" projektu

08.05.1991

264

Lēmums

Par LR likumprojektu "Par valsts statistiku"

14.05.1991

265

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem LR 1990. gada 26. septembra likumā "Par uzņēmējdarbību"

14.05.1991

266

Lēmums

Par grozījumiem un papildinājumiem LR AP 1990. gada 26.septembra lēmumā "Par LR likuma "Par uzņēmējdarbību" spēkā stāšanās kārtību"

14.05.1991

267

Likums

Par papildinājumiem un grozījumiem LR 1990. gada 20. novembra likumā "Par LR Uzņēmumu reģistru"

14.05.1991

268

Lēmums

Par grozījumiem un papildinājumiem LR AP 1990. gada 20. novembra lēmumā "Par LR likuma "Par LR Uzņēmumu reģistru" spēkā stāšanās kārtību"

14.05.1991

269

Lēmums

Par grozījumiem LR AP Apvienotās budžeta komisijas sastāvā

14.05.1991

270

Lēmums

Par grozījumiem LR AP Zemes komisijas sastāvā

15.05.1991

271

Lēmums

Par tiesībām saņemt kompensāciju par 1940. gada 22. jūlijā LR lauku apvidos nacionalizēto zemi

15.05.1991

272

Lēmums

Par LR likumprojektu "Par rajonu pašvaldību"

15.05.1991

273

Lēmums

Par "LR MP Valsts īpašuma konversijas departamenta nolikuma" apstiprināšanu

15.05.1991

274

Lēmums

Par pasākumiem, kas veicami, lai uzlabotu Āernobiļas AES avārijas rezultātā cietušo LR iedzīvotāju sociālo stāvokli

22.05.1991

275

Lēmums

Par LR tautas deputāta I. Ziedoņa pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa

22.05.1991

276

Likums

Par papildinājumiem un grozījumiem LR 1990. gada 10. jūlija likumā "Par zemes komisijām"

28.05.1991

277

Likums

Par grozījumiem LR 1990. gada 22. decembra likumā "Par LR 1991. gada valsts budžetu"

28.05.1991

278

Lēmums

Par medikamentu mazumcenām

28.05.1991

279

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem LR 1990. gada 14. decembra likumā "Par sociālo nodokli"

28.05.1991

280

Lēmums

Par LR likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem LR 1990. gada 14. decembra likumā "Par sociālo nodokli"" spēkā stāšanās kārtību

28.05.1991

281

Lēmums

Par dokumentu dublikātu, norakstu un izrakstu pareizības apliecināšanu

29.05.1991

282

Lēmums

Par V.śtāla iecelšanu par LR valsts arhīvu ģenerāldirektoru

29.05.1991

283

Lēmums

Par dažu Rīgas pilsētas rajonu tautas tiesu tautas tiesnešu ievēlēšanu

29.05.1991

284

Vēstījums

PSRS AP un PSRS prezidentam M.Gorbačovam sakarā ar PSRS Iekšlietu ministrijas iekšējā karaspēka sevišķās nozīmes milicijas vienības noziedzīgo darbību LR teritorijā

29.05.1991

285

Lēmums

Par LR likumprojektu "Par zemes reformu LR pilsētās un ciematos"

04.06.1991

286

Likums

Par policiju

04.06.1991

287

Lēmums

Par LR likuma "Par policiju" spēkā stāšanās kārtību

06.06.1991

288

Likums

Par LR administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu

06.06.1991

289

Lēmums

Par LR likuma "Par LR administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu" spēkā stāšanās kārtību

06.06.1991

290

Lēmums

Par fiziskās ģeogrāfijas un citu objektu nosaukumu piešķiršanas un pārdēvēšanas kārtību

06.06.1991

291

Lēmums

Par LR likumprojektu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju un bankrotu"

06.06.1991

292

Lēmums

Par LR likumprojektiem "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" un "Par namīpašumu denacionalizāciju LR"

11.06.1991

293

Likums

Par papildinājumiem LPSR Valodu likumā

12.06.1991

294

Lēmums

Par akciju sabiedrības "Preses nams" atbrīvošanu no sociālā nodokļa maksāšanas

12.06.1991

295

Likums

Par grozījumiem LR 1990. gada 22. decembra likumā "Par LR 1991. gada valsts budžetu"

12.06.1991

296

Lēmums

Par pasākumiem zemes reformas nodrošināšanai LR pilsētās

13.06.1991

297

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem LPSR kriminālkodeksā, LPSR labošanas darbu kodeksā un LPSR kriminālprocesa kodeksā

13.06.1991

298

Lēmums

Par LR likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem LPSR kriminālkodeksā, LPSR labošanas darbu kodeksā un LPSR kriminālprocesa kodeksā" spēkā stāšanās kārtību

13.06.1991

299

Likums

Par grozījumiem un papildinājumiem LR likumā "Par reliģiskajām organizācijām"

13.06.1991

300

Lēmums

Par to, kā tiek pildīts LR AP lēmums "Par pasākumiem, kas veicami, lai uzlabotu Āernobiļas AES avārijas rezultātā cietušo LR iedzīvotāju sociālo stāvokli"

19.06.1991

301

Lēmums

Par L.Skreijas ievēlēšanu par Rīgas rajona tautas tiesas tautas tiesnesi

19.06.1991

302

Likums

LR Izglītības likums

19.06.1991

303

Lēmums

Par LR Izglītības likuma spēkā stāšanās kārtību

19.06.1991

304

Lēmums

Par LR likumprojektu "Par LR zemessardzi"

20.06.1991

305

Lēmums

Par LR likumprojektiem "Pamatlikums pārejas periodam" un "Par "Pamatlikuma pārejas periodam" spēkā stāšanos"

20.06.1991

306

Likums

Par grozījumiem LR 1990. gada 22. decembra likumā "Par LR 1991. gada valsts budžetu"

21.06.1991

307

Likums

Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju

21.06.1991

308

Lēmums

Par LR likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" spēkā stāšanās kārtību

21.06.1991

309

Likums

Par zemes lietošanu un zemes ierīcību

21.06.1991

310

Lēmums

Par LR likuma "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību" spēkā stāšanās kārtību

21.06.1991

311

Lēmums

Par LR likumprojektu "Par tiesībām saņemt kompensāciju par 1940. gada 22. jūlijā nacionalizēto zemi lauku apvidos"

21.06.1991

312

Lēmums

Par Latvijas Kultūras fonda atbrīvošanu no nodokļiem

Lappusi sagatavojusi Informācijas nodaļa