---- Mārtiņš Roze

Ziņojis par šādiem 9.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

21.10.2010.Grozījumi likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” (1974/Lp9), 1.lasījums
14.10.2010.Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā (1965/Lp9), 1.lasījums
07.10.2010.Grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā (1851/Lp9), 3.lasījums
16.09.2010.Grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā (1851/Lp9), 2.lasījums
09.08.2010.Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” (1853/Lp9), 2.lasījums, steidzams
12.07.2010.Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā (1779/Lp9), 3.lasījums
Grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā (1851/Lp9), 1.lasījums
Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” (1853/Lp9), 1.lasījums
17.06.2010.Grozījumi Zemes ierīcības likumā (1612/Lp9), 3.lasījums
10.06.2010.Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā (1779/Lp9), 2.lasījums
03.06.2010.Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā (1746/Lp9), 3.lasījums
20.05.2010.Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā (1779/Lp9), 1.lasījums
Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā (1663/Lp9), 3.lasījums
Grozījumi Zemes ierīcības likumā (1612/Lp9), 2.lasījums
06.05.2010.Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā (1746/Lp9), 2.lasījums
Grozījums Slīteres nacionālā parka likumā (1729/Lp9), 2.lasījums
22.04.2010.Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā (1663/Lp9), 2.lasījums
04.03.2010.Grozījumi Augu aizsardzības likumā (1693/Lp9), 2.lasījums, steidzams
25.02.2010.Grozījumi Augu aizsardzības likumā (1693/Lp9), 1.lasījums
Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (1489/Lp9), 3.lasījums
18.02.2010.Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (1707/Lp9), 1.lasījums
Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (1707/Lp9), 2.lasījums, steidzams
11.02.2010.Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā (1640/Lp9), 2.lasījums, steidzams
04.02.2010.Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (1489/Lp9), 2.lasījums
Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā (1663/Lp9), 1.lasījums
28.01.2010.Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (1580/Lp9), 3.lasījums
Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā (1640/Lp9), 1.lasījums
14.01.2010.Grozījumi Zemes ierīcības likumā (1612/Lp9), 1.lasījums
17.12.2009.Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (1580/Lp9), 2.lasījums
19.11.2009.Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (1580/Lp9), 1.lasījums
05.11.2009.Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (1489/Lp9), 1.lasījums
22.10.2009.Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (1363/Lp9), 3.lasījums
17.09.2009.Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (1363/Lp9), 2.lasījums
20.08.2009."Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā".( 1.lasījums)


Debatējis par šādiem 9.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

17.06.2010.Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā (1794/Lp9), 2.lasījums
03.06.2010.Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” (1482/Lp9), 3.lasījums
15.04.2010.Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” (1482/Lp9), 2.lasījums
31.03.2010.Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1127/Lp9), 3.lasījums
22.10.2009.Grozījums likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (1481/Lp9), 2.lasījums, steidzams
17.09.2009.Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1433/Lp9), 2.lasījums, steidzams
09.09.2009.Ziņojums par starptautisko aizdevēju piešķirtā finansējuma saņemtās daļas izlietojumu un atlikušās daļas izmantošanas nosacījumiem
21.05.2009."Grozījumi Prokuratūras likumā".( 3.lasījums)
23.04.2009."Grozījumi Prokuratūras likumā".( 2.lasījums)