---- Andris Bērziņš

Ziņojis par šādiem 9.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

03.06.2010.Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (1716/Lp9), 3.lasījums
06.05.2010.Grozījums likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (1716/Lp9), 2.lasījums
22.04.2010.Par neatliekamiem pasākumiem koordinētai valsts rīcībai (914/Lm9)
25.03.2010.Grozījums likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (1716/Lp9), 1.lasījums
17.12.2009.Pacientu tiesību likums (126/Lp9), 3.lasījums
10.12.2009.Par 2009.gada finanšu pārskata revīziju Valsts kontrolē (866/Lm9)
29.10.2009.Par Latvijas Republikas 2008.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu (822/Lm9)
Par trūkumu novēršanu valsts budžeta līdzekļu finanšu vadībā (823/Lm9)
15.01.2009."Par Latvijas Republikas Valsts kontroles 2008. gada finanšu pārskata revidenta apstiprināšanu".
13.11.2008."Par Latvijas Republikas 2007. gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu".
10.07.2008."Grozījums likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"".( 3.lasījums)
29.05.2008."Grozījums likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"".( 2.lasījums)
08.05.2008."Grozījums likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"".( 1.lasījums)
13.12.2007."Par Latvijas Republikas 2006.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu".
15.11.2007."Par Valsts kontroles 2007.gada finanšu pārskata revidentu".
23.11.2006."Par 2006.gada finanšu pārskata revīziju Valsts kontrolē".


Debatējis par šādiem 9.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

27.05.2010.Grozījums Pacientu tiesību likumā (1814/Lp9), nodošana komisijām (Priekšlikums - "par")
21.01.2010.Finanšu ministra ziņojums Latvijas Republikas Saeimai par valdības pozīciju, gatavojot Nodomu vēstules projektu Starptautiskajam Valūtas fondam un Papildu saprašanās memoranda projektu starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku
01.12.2009.Grozījumi Ārstniecības likumā (1558/Lp9), 2.lasījums, steidzams
16.06.2009."Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam".( 2.lasījums)
15.06.2009."Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"".( 1.lasījums)
 "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam".( 1.lasījums)
14.11.2008."Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību".( 2.lasījums)
 "Par valsts budžetu 2009.gadam".( 2.lasījums)
02.10.2008."Par Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu".
12.06.2008."Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā".( 2.lasījums)
29.05.2008."Par Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvenciju "Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām"".