---- Karina Pētersone

Ziņojusi par šādiem 9.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

15.04.2010.Grozījumi Vekseļu likumā (1646/Lp9), 3.lasījums
18.03.2010.Grozījumi Vekseļu likumā (1646/Lp9), 2.lasījums
01.12.2009.Grozījumi Konkurences likumā (1532/Lp9), 2.lasījums, steidzams
Grozījumi Likumā par ostām (1519/Lp9), 2.lasījums, steidzams
Grozījumi likumā “Par tiesu varu” (1536/Lp9), 2.lasījums, steidzams
Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” (1538/Lp9), 2.lasījums, steidzams
Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1537/Lp9), 2.lasījums, steidzams
Grozījumi Muzeju likumā (1567/Lp9), 2.lasījums, steidzams
Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā (1570/Lp9), 2.lasījums, steidzams
Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā (1533/Lp9), 2.lasījums, steidzams
Publisko aģentūru likums (1572/Lp9), 2.lasījums, steidzams
24.09.2009.Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (1423/Lp9), 2.lasījums, steidzams
10.09.2009."Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"".( 1.lasījums)
03.04.2008."Grozījumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā".( 2.lasījums)
13.03.2008."Grozījumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā".( 1.lasījums)
20.09.2007."Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam"".( 2.lasījums)
29.03.2007."Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā".( 3.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"".( 3.lasījums)
15.03.2007."Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā".( 2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"".( 2.lasījums)
15.02.2007."Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā".( 1.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"".( 1.lasījums)


Debatējusi par šādiem 9.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

03.06.2010.Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību (1804/Lp9), 1.lasījums
25.03.2010.Grozījumi Valsts apbalvojumu likumā (1665/Lp9), 2.lasījums
11.03.2010.Ministru prezidenta Valda Dombrovska ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību
25.02.2010.Par finansējumu Valsts arhīvu sistēmas iestādēm un arhīvu pamatdarbības nodrošināšanu (30/P9)
21.01.2010.Par uzdevumu Ministru kabinetam aizņemties finanšu līdzekļus starptautiskā aizņēmuma programmas ietvaros (878/Lm9)
01.12.2009.Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (1540/Lp9), 2.lasījums, steidzams
 Par valsts budžetu 2010.gadam (1504/Lp9), 2.lasījums, steidzams
 Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu (1547/Lp9), 2.lasījums, steidzams
05.11.2009.Par valsts budžetu 2010.gadam (1504/Lp9), 1.lasījums
03.11.2009.Publisko aģentūru likums (1572/Lp9), nodošana komisijām (Priekšlikums - "pret")
01.10.2009.Grozījumi likumā “Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu” (1361/Lp9), 2.lasījums
10.09.2009."Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"".( 3.lasījums)
12.06.2009."Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"".( 2.lasījums)
 "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā".( 2.lasījums)
04.06.2009.Budžeta pirmajā lasījumā debates par visu likumprojektu paketi kopā
28.05.2009."Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"".( 2.lasījums)
21.05.2009."Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību".( 1.lasījums)
02.04.2009."Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā".( 1.lasījums)
12.03.2009."Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam".
18.12.2008."Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums" .( 3.lasījums)
11.12.2008."Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"".( 1.lasījums)
04.12.2008.Deputātu Sandras Kalnietes, Annas Seiles, Kārļa Šadurska, Gunāra Laicāna, Visvalža Lāča, Inas Druvietes, Ilmas Čepānes, Aigara Štokenberga, Arta Pabrika un Valērija Agešina pieprasījums Ministru prezidentam Ivaram Godmanim "Par AS "Parex banka" pārņemšanu valsts īpašumā".
 Par finanšu situāciju Latvijā.
13.11.2008.Ministru prezidenta Ivara Godmaņa atbilde uz Saeimas deputātu pieprasījumu "Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, to atalgojumu un kompensācijām".
14.08.2008."Par Krievijas - Gruzijas militāro konfliktu".
24.04.2008."Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"".( 3.lasījums)
15.03.2007."Grozījums Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā". (Priekšlikums - "pret")
01.02.2007."Par pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt 1997.gada 7.augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu".( 1.lasījums)
07.12.2006."Par valsts budžetu 2007.gadam".( 1.lasījums)
09.11.2006."Grozījums Saeimas kārtības rullī". 1.lasījums