---- Uldis Augulis

Debatējis par šādiem 9.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

13.12.2007."Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Grīziņkalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai". (Priekšlikums - "par")
01.03.2007. "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"".( 2.lasījums)