---- Jānis Lagzdiņš

Ziņojis par šādiem 9.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

28.10.2010. Dzīvokļa īpašumu likums (49/Lp9), 3.lasījums
Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā (1929/Lp9), 3.lasījums
14.10.2010.Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā (1929/Lp9), 2.lasījums
23.09.2010.Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā (1794/Lp9), 3.lasījums
16.09.2010.Grozījums likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (1825/Lp9), 3.lasījums
02.09.2010.Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā (1929/Lp9), 1.lasījums
26.07.2010.Grozījums likumā “Par dzīvojamo telpu īri” (1618/Lp9), 3.lasījums
12.07.2010.Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā (1866/Lp9), 2.lasījums, steidzams
17.06.2010.Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā (1866/Lp9), 1.lasījums
Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā (1794/Lp9), 2.lasījums
16.06.2010.Grozījums likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (1825/Lp9), 2.lasījums
Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (1735/Lp9), 3.lasījums
03.06.2010.Grozījums likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (1825/Lp9), 1.lasījums
Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (1735/Lp9), 2.lasījums
20.05.2010. Dzīvokļa īpašumu likums (49/Lp9), 2.lasījums
13.05.2010.Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā (1794/Lp9), 1.lasījums
25.03.2010.Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (1735/Lp9), 1.lasījums
11.02.2010.Arhīvu likums (844/Lp9), 3.lasījums
Grozījums likumā “Par dzīvojamo telpu īri” (1618/Lp9), 2.lasījums
14.01.2010.Grozījums likumā “Par dzīvojamo telpu īri” (1618/Lp9), 1.lasījums
03.12.2009.Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (1436/Lp9), 3.lasījums
05.11.2009.Grozījumi likumā “Par dzīvokļa īpašumu” (1167/Lp9), 3.lasījums
24.09.2009.Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (1436/Lp9), 1.lasījums
Grozījums likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (1401/Lp9), 1.lasījums
16.07.2009."Arhīvu likums".( 2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".( 3.lasījums)
11.06.2009."Grozījumi likumā "Par dzīvokļa īpašumu"".( 2.lasījums)
04.06.2009."Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums".( 3.lasījums)
28.05.2009."Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".( 2.lasījums)
"Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā".( 2.lasījums)
21.05.2009."Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā".( 1.lasījums)
30.04.2009."Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"".( 3.lasījums)
26.03.2009."Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"".( 3.lasījums)
"Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā".( 3.lasījums)
19.02.2009."Grozījums likumā "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem"".( 2.lasījums)
"Grozījums likumā "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā"".( 2.lasījums)
12.02.2009."Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"".( 2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".( 3.lasījums)
05.02.2009."Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"".( 2.lasījums)
"Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā".( 2.lasījums)
"Grozījums likumā "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā"".( 1.lasījums)
22.01.2009."Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"".( 1.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".( 2.lasījums)
18.12.2008."Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums".( 2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"".( 1.lasījums)
"Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā".( 1.lasījums)
13.11.2008."Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".( 1.lasījums)
"Grozījums likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām''".( 1.lasījums)
02.10.2008."Arhīvu likums".( 1.lasījums)
12.06.2008."Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums".( 1.lasījums)
17.01.2008."Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā".( 1.lasījums)
06.12.2007."Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".( 2.lasījums)
15.11.2007."Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"".( 2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".( 1.lasījums)
01.11.2007."Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"".( 1.lasījums)
21.06.2007."Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā".( 2.lasījums)
14.06.2007."Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā".( 1.lasījums)
24.05.2007."Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"".( 1.lasījums)
10.05.2007."Grozījumi likumā ''Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā''".( 3.lasījums)
01.03.2007."Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām"".( 1.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām"".( 1.lasījums)
"Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā".( 1.lasījums)
22.02.2007."Priekšlikumu un sūdzību likums".( 2.lasījums)
15.02.2007."Grozījumi likumā ''Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā''".( 2.lasījums)
09.11.2006."Par speciālas komisijas izveidošanu grozījumu sagatavošanai Saeimas kārtības rullī un citos ar šiem grozījumiem saistītajos likumos".


Debatējis par šādiem 9.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

14.10.2010.Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (1935/Lp9), 2.lasījums, steidzams
02.09.2010.Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā (1929/Lp9), nodošana komisijām (Priekšlikums - "par")
13.05.2010.Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā (1794/Lp9), 1.lasījums
 Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1439/Lp9), 3.lasījums
04.03.2010.Grozījumi Imigrācijas likumā (1375/Lp9), 3.lasījums
15.10.2009.Latvijas valsts karoga likums (1226/Lp9), 2.lasījums
08.04.2009."Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā".( 2.lasījums)
26.02.2009."Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri"". (Priekšlikums - "pret")
05.02.2009."Grozījums likumā "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem"".( 1.lasījums)
04.02.2009."Par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentam".
29.01.2009."Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"".( 1.lasījums)
 "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā".( 2.lasījums)
18.12.2008."Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums" .( 3.lasījums)
 "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".( 3.lasījums)
11.12.2008."Grozījumi Darba likumā". (Priekšlikums - "par")
 "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā". (Priekšlikums - "par")
 "Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā". (Priekšlikums - "pret")
 "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"".( 2.lasījums)
14.11.2008."Par valsts budžetu 2009.gadam".( 2.lasījums)
12.06.2008."Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā".( 2.lasījums)
05.06.2008."Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums".( 3.lasījums)
03.04.2008."Par Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes atlaišanu".( 1.lasījums) (Priekšlikums - "par")
06.03.2008."Grozījumi Robežsardzes likumā".(likuma otrreizēja caurlūkošana)
14.02.2008."Grozījums Latvijas Republikas Satversmē". (Priekšlikums - "par")
13.12.2007."Ministru kabineta iekārtas likums".( 2.lasījums)
08.11.2007."Par valsts budžetu 2008.gadam".( 2.lasījums)
24.05.2007."Grozījumi Valsts kontroles likumā".( 1.lasījums)
10.05.2007."Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā" (Nr.212/Lp9) otrajam lasījumam līdz 2007.gada 15.jūnijam".
22.03.2007."Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā".( 2.lasījums)
08.03.2007."Grozījumi Krimināllikumā".( 2.lasījums)
22.02.2007."Ministru kabineta iekārtas likums".( 1.lasījums)
15.02.2007."Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā".( 2.lasījums)
08.02.2007."Par pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt 1997.gada 7.augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu".( 2.lasījums)