_Uzstāšanās 9.Saeimas plenārsēdēs_

---- Gundars Daudze

Ziņojis par šādiem 9.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

06.09.2007."Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā".( 1.lasījums)
29.03.2007."Grozījums likumā ''Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību''".( 2.lasījums)
"Grozījums Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā".( 3.lasījums)
01.03.2007."Grozījums Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā".( 2.lasījums)
14.12.2006."Grozījums Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā".( 1.lasījums)


Debatējis par šādiem 9.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

15.04.2010.Par izmaiņām darba kārtībā (Priekšlikums - "par")
10.09.2009."Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"".( 1.lasījums)