Rīgā,

 

 

 

 

Rīgā,

2009. gada 9. aprīlī

Nr. 9/1- 2- 17- (9/09)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „Par Starptautiskā Valūtas fonda Vienošanās līguma grozījumiem Starptautiskā Valūtas fonda dalībvalstu balsstiesību un līdzdalības palielināšanai un Starptautiskā Valūtas fonda investīciju mandāta paplašināšanai” ( Nr.1117/Lp9) (Dok.nr.3779).

 

Minēto likumprojektu Ārlietu komisija apsprieda un pirmajam lasījumam atbalstīja 2009. gada 8. aprīļa sēdē.

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz         lp.

 

Cieņā,

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                   Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

 

 

Par Starptautiskā Valūtas fonda Vienošanās līguma grozījumiem Starptautiskā Valūtas fonda dalībvalstu balsstiesību un līdzdalības palielināšanai un Starptautiskā Valūtas fonda investīciju mandāta paplašināšanai

 

1.pants. Starptautiskā Valūtas fonda Vienošanās līguma (turpmāk – Līgums) grozījumi Starptautiskā Valūtas fonda dalībvalstu balsstiesību un līdzdalības palielināšanai un Starptautiskā Valūtas fonda investīciju mandāta paplašināšanai (turpmāk – Grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

2.pants. Grozījumi stājas spēkā Līguma XXVIII pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi Grozījumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2009. gada ____________________.