Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811             tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2008.gada 16.jūlijs

Nr.9/2 – 2 – 130 – (9/08)

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta  "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam"" (Nr.796/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 27 lapām.

 

 

 

Godbijībā,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 


 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam”

(Reģ.nr.796/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(34)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2008.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2008.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Kopsavilkuma skaitļus likumprojekta tekstā un pielikumos precizēt pēc balsojumiem par konkrētām pielikumu pozīcijām.

 

Atbalstīts

 

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2008.gadam ieņēmumos 5 499 225 316 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 2008.gadam izdevumos 5 338 145 428 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 299 452 162 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 214 496 736 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 56 223 498 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 13 820 957 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 11 847 834 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 904 169 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

6) pašvaldību pasākumiem 2 158 968 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu.

1. Izteikt 1., 2. un 3.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2008.gadam ieņēmumos   5 263 886 949 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2008.gadam izdevumos 5 255 634 791 lata apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 323 290 067 latu apmērā, tajā skaitā:

1)           republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 230 191 525 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2)           republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 59 040 638 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3)           republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 15 152 104 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4)           republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 15 842 663 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5)           pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 904 169 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

6)           pašvaldību pasākumiem 2 158 968 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu.”

 

 

 

 

1. Izteikt 1., 2. un 3.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2008.gadam ieņēmumos   5 263 886 949 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2008.gadam izdevumos 5 255 634 791 lata apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 323 290 067 latu apmērā, tajā skaitā:

1)           republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 230 191 525 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2)           republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 59 040 638 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3)           republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 15 152 104 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4)           republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 15 842 663 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5)           pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 904 169 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

6)           pašvaldību pasākumiem 2 158 968 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu.”

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 1 190 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2008.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 45 114 468 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.

7.pants. Noteikt valsts budžeta aizdevumu kopējo palielinājumu 134 000 000 latu apmērā.

8.pants. (1) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 107 517 793  latu apmērā, tajā skaitā 30 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 2 500 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 40 000 000 latu apmērā.

(2) Noteikto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu neietekmē pašvaldību ilgtermiņa saistības, ko tās uzņēmušās atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam.

(3) Rajona pašvaldībai ir tiesības saņemt aizņēmumu tikai tad, ja šāda aizņēmuma ņemšanu ir atbalstījušas vairāk nekā puse no novadā ietilpstošajām vietējām pašvaldībām, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas apņemas pilnā apmērā atmaksāt rajona pašvaldības saņemto aizņēmumu. Vietējo pašvaldību domju (padomju) lēmumos norādāmi saistību izpildes finansējuma avoti.

 

2. Izteikt 6., 7. un 8.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 1 685 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2008.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 46 104 468 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.

7.pants. Noteikt valsts budžeta aizdevumu kopējo palielinājumu 174 000 000 latu apmērā.

8.pants. (1) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 147 517 793 latu apmērā, tajā skaitā 30 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 2 500 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 40 000 000 latu apmērā.

(2) Noteikto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu neietekmē pašvaldību ilgtermiņa saistības, ko tās uzņēmušās atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam.

(3) Rajona pašvaldībai ir tiesības saņemt aizņēmumu tikai tad, ja šāda aizņēmuma ņemšanu ir atbalstījušas vairāk nekā puse no novadā ietilpstošajām vietējām pašvaldībām, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas apņemas pilnā apmērā atmaksāt rajona pašvaldības saņemto aizņēmumu. Vietējo pašvaldību domju (padomju) lēmumos norādāmi saistību izpildes finansējuma avoti.”

 

 

 

 

2. Izteikt 6., 7. un 8.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 1 685 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2008.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 46 104 468 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.

7.pants. Noteikt valsts budžeta aizdevumu kopējo palielinājumu 174 000 000 latu apmērā.

8.pants. (1) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 147 517 793 latu apmērā, tajā skaitā 30 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 2 500 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 40 000 000 latu apmērā.

(2) Noteikto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu neietekmē pašvaldību ilgtermiņa saistības, ko tās uzņēmušās atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam.

(3) Rajona pašvaldībai ir tiesības saņemt aizņēmumu tikai tad, ja šāda aizņēmuma ņemšanu ir atbalstījušas vairāk nekā puse no novadā ietilpstošajām vietējām pašvaldībām, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas apņemas pilnā apmērā atmaksāt rajona pašvaldības saņemto aizņēmumu. Vietējo pašvaldību domju (padomju) lēmumos norādāmi saistību izpildes finansējuma avoti.”

10.pants. Noteikt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu studējošo un studiju kredītu dzēšanai 883 148 latu apmērā.

3. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Noteikt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu studējošo un studiju kredītu dzēšanai 685 258 latu apmērā.”

 

 

 

 

3. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Noteikt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu studējošo un studiju kredītu dzēšanai 685 258 latu apmērā.”

13.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2008.gadā 304 751 623 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu. Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

4. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2008.gadā 294 602 086 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu. Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

4. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2008.gadā 294 602 086 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu. Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.”

22.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 2 598 589 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

5. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

“22.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 5 713 687 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.”

 

 

 

 

5. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

“22.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 5 713 687 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.”

27.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.05.00 “Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana” paredzētās apropriācijas 1 000 000 latu apmērā piešķiršanas kārtību pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai nosaka Ministru kabinets.

6. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.05.00 “Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana” paredzētās apropriācijas 940 900 latu apmērā piešķiršanas kārtību pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

6. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.05.00 “Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana” paredzētās apropriācijas 940 900 latu apmērā piešķiršanas kārtību pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai nosaka Ministru kabinets.”

29.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” paredzētos 411 498 233 latus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

7. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

“29.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” paredzētos 178 192 887 latus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.”

 

 

 

 

7. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

“29.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” paredzētos 178 192 887 latus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.”

31.pants. Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmā 21.00.00 “Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” paredzētās apropriācijas sadali nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo apropriācijas pārdali starp ministriju programmām, apakšprogrammām, budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un pašvaldībām saskaņā ar Ministru kabineta noteikto pedagogu darba samaksas apmēru atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, pedagoģiskā darba stāžam un darba slodzei.

32.pants. Noteikt, ka Ministru kabinetam ir tiesības Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammai 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums” paredzētās apropriācijas ietvaros pārdalīt apropriāciju starp ministrijām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību par bāzes finansējuma aprēķināšanu valsts zinātniskajām institūcijām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem, vadoties no uzturēšanas izdevumu, zinātniskā personāla atalgojuma un zinātniskās darbības kvalitātes izvērtējuma.

33.pants. Noteikt, ka Ministru kabinetam ir tiesības Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammai 03.03.00 “Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās” paredzētās apropriācijas ietvaros pārdalīt apropriāciju starp ministrijām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.

8. Izslēgt 31., 32. un 33.pantu.

 

 

 

 

8. Izslēgt 31., 32. un 33.pantu.

35.pants. Šā likuma 34.panta nosacījumi neattiecas uz šā likuma 29., 30., 31., 32. un 33.pantā paredzēto apropriācijas pārdali.

9. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

“35.pants. Šā likuma 34.panta nosacījumi neattiecas uz šā likuma 29. un  30.pantā paredzēto apropriācijas pārdali.”

 

 

 

 

9. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

“35.pants. Šā likuma 34.panta nosacījumi neattiecas uz šā likuma 29. un  30.pantā paredzēto apropriācijas pārdali.”

36.pants. Noteikt, ka Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt programmā “Apropriācijas rezerve” apstiprināto apropriāciju, lai ministrijas un citas centrālās valsts iestādes varētu veikt noslēdzošos maksājumus par 2007.gadā saņemtajiem pakalpojumiem un īstenotajiem investīciju projektiem, ievērojot šādus nosacījumus:

1) 2007.gadā bija uzsākta un netika pabeigta iepirkumu procedūra, bet 2008.gadā attiecīgajam pasākumam apropriācija nav piešķirta vai tās plānotais apmērs ir nepietiekams;

2) 2007.gada valsts budžetā plānotu un iesāktu investīcijas projektu (izņemot izdevumus atlīdzībai) pabeigšanai, ja 2008.gadā šiem mērķiem apropriācija nav piešķirta vai tās plānotais apmērs ir nepietiekams;

3) maksājumiem, kas nepieciešami 2007.gada valsts budžetā plānotiem un iesāktiem pasākumiem un pasūtījumiem, ja galīgā norēķina maksājumus (izņemot komunālos maksājumus) nevarēja nodrošināt preču vai pakalpojumu piegādātāja darba nepietiekamas kvalitātes vai aizkavētas piegādes dēļ un 2008.gadā šiem mērķiem apropriācija nav piešķirta vai tās plānotais apmērs ir nepietiekams;

4) investīciju projektu sagatavošanai nepieciešamo zemesgabalu iegādei (atsavināšanai), ja par iegādes nepieciešamību ir iesniegts objektīvs pamatojums.

10. Izslēgt 36.pantu.

 

 

 

 

10. Izslēgt 36.pantu.

37.pants. Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts meži” ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 28 694 758 latu apmērā.

11. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

“37.pants. Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts meži” ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu 32 294 758 latu apmērā.”

2

 

Frakcija „Jaunais laiks”

Izteikt „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” 37.pantu sekojošā redakcijā:

„37.pants. Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts meži” ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu 82 294 758 latu apmērā.”

Neatbalstīts

Neatbalstīts

11. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

“37.pants. Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts meži” ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu 32 294 758 latu apmērā.”

39.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

12. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

“39.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai un ilgtermiņa stabilizācijas rezervē.”

 

 

 

 

12. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

“39.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai un ilgtermiņa stabilizācijas rezervē.”

 

 

< /td>

3

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta pielikumos izslēgt ailes, kurās salīdzinoši tiek uzrādīti šobrīd spēkā esošā budžeta rādītāji (‘’2008. gada plāns’’, ‘’Apstiprinātais budžets’’ un tml), kā arī ailes, kurās tiek atspoguļots salīdzinošais līdzekļu pieaugums vai samazinājums (‘’Grozījumi’’).

Atbalstīts

Atbalstīts

 

 

13. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

 

 

13. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

 

14. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

 

 

14. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

 

15. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

 

 

15. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

 

16. Izteikt 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

 

 

16. Izteikt 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

 

17. Izteikt 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

 

 

17. Izteikt 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

 

18. Izteikt 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

 

 

18. Izteikt 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

 

19. Izteikt 7.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

 

 

19. Izteikt 7.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

 

20. Izteikt 8.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

 

 

20. Izteikt 8.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

 

21. Izteikt 9.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

 

 

21. Izteikt 9.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

 

22. Izteikt 10.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

 

 

22. Izteikt 10.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.

 

23. Izteikt 11.pielikumu šā likuma 11.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

 

 

23. Izteikt 11.pielikumu šā likuma 11.pielikumā dotajā redakcijā.

 

24. Izteikt 12.pielikumu šā likuma 12.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

 

 

24. Izteikt 12.pielikumu šā likuma 12.pielikumā dotajā redakcijā.

 

25. Izteikt 14.pielikumu šā likuma 13.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

 

 

25. Izteikt 14.pielikumu šā likuma 13.pielikumā dotajā redakcijā.

 

26. Izteikt 15.pielikumu šā likuma 14.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

 

 

26. Izteikt 15.pielikumu šā likuma 14.pielikumā dotajā redakcijā.

 

27. Izteikt 16.pielikumu šā likuma 15.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

 

 

27. Izteikt 16.pielikumu šā likuma 15.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

4

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Sakārtot nobalsotos priekšlikumus pa attiecīgajiem pielikumiem un programmām (apakšprogrammām), saskaņā ar budžeta klasifikāciju.

 

Atbalstīts

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

No 5.-33.priekšlikumam

34.priekšlikums