PROJEKTS

 

Rīgā, 2007.gada 3.maijā

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par I.Ošiņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi”;

“Par G.Štauera apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”;

“Par K.Garās atbrīvošanu no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                               M.Segliņš 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

 lēmums

 

 

 

Par K.Garās atbrīvošanu no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata

 

 

Atbrīvot Kitiju Garo no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.