---- Staņislavs Šķesters

Ziņojis par šādiem 8.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

02.11.2006."Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā".( 2.lasījums)
19.10.2006."Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā".( 1.lasījums)
12.10.2006."Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"".( 1.lasījums)
14.09.2006."Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"".( 2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"".( 2.lasījums)
07.09.2006."Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums".( 1.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"".( 1.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"".( 1.lasījums)
07.06.2006."Vēlētāju apvienību finansēšanas likums".( 1.lasījums)
18.05.2006."Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".(3.lasījums)
"Grozījums Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā".(2.lasījums)
11.05.2006."Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām"".(3.lasījums)
09.03.2006."Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām"".(2.lasījums)
16.02.2006."Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".(2.lasījums)
09.02.2006."Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām"".(1.lasījums)
15.12.2005."Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".(1.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".(2.lasījums)
01.12.2005."Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības likums".(2.lasījums)
"Politisko partiju likums".(2.lasījums)
26.10.2005."Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".(1.lasījums)
16.06.2005. "Grozījums likumā "Par arhīviem"".(3.lasījums)
02.06.2005. "Grozījums likumā "Par arhīviem"".(2.lasījums)
24.02.2005."Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".(3.lasījums)
27.01.2005."Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā".(3.lasījums)
22.12.2004."Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"".(3.lasījums)
20.12.2004."Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"".(3.lasījums)
09.12.2004."Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".(2.lasījums)
02.12.2004. "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā".(2.lasījums)
17.11.2004."Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"".(2.lasījums)
04.11.2004."Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"".(2.lasījums)
06.10.2004."Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".(1.lasījums)
07.04.2004."Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".(3.lasījums)
19.02.2004."Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".(2.lasījums)
29.01.2004."Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"".(2.lasījums)
22.01.2004."Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"".(1.lasījums)
"Vēlētāju reģistra likums".(2.lasījums)
18.12.2003."Vēlētāju reģistra likums".(1.lasījums)
04.12.2003."Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā".(2.lasījums)
20.11.2003."Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".(1.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".(3.lasījums)
23.10.2003."Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".(2.lasījums)
18.09.2003."Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".(1.lasījums)
19.06.2003."Par Kuldīgas rajona Rendas pagasta padomes atlaišanu".(2.lasījums)
12.06.2003."Par Kuldīgas rajona Rendas pagasta padomes atlaišanu"(1.lasījums)
29.05.2003.Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" otrreizējai caurlūkošanai un par likumprojekta otrreizējo caulūkošanu
10.04.2003."Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā".(3.lasījums)
27.02.2003."Par likumprojekta "Valsts civildienesta ierēdņu disciplinārsodu likums" (Reģ.nr.5) atdošanu atpakaļ Ministru kabinetam pārstrādāšanai".
20.02.2003. "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā".(2.lasījums)


Debatējis par šādiem 8.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

15.06.2006."Rāznas nacionālā parka likums". (Priekšlikums - "par")
01.12.2005."Dabas resursu nodokļa likums".(2.lasījums)
20.10.2005."Par valsts budžetu 2006.gadam".(2.lasījums)
22.09.2005."Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas likumā".(3.lasījums)
30.08.2005."Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2005.gadam"".(2.lasījums)
22.06.2005."Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas likumā".(2.lasījums)
20.12.2004."Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"".(3.lasījums)
09.12.2004."Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"".(2.lasījums)
11.11.2004."Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā".(3.lasījums)
21.10.2004."Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā".(2.lasījums)
07.10.2004."Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas likumā". (Priekšlikums - "par")
30.09.2004."Grozījumi Zvejniecības likumā".(likuma otrreizēja caurlūkošana)
26.08.2004."Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam"".(2.lasījums)
18.06.2004."Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"". (Priekšlikums - "par")
17.06.2004."Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"". (Priekšlikums - "par")
10.06.2004.Ministru prezidenta Induļa Emša un veselības ministra Rinalda Muciņa atbilde uz Saeimas deputātu pieprasījumu "Par pēkšņu finansējuma samazināšanu Latgales mazajām slimnīcām un to turpmāko likteni" (Lēm. proj. reģ. nr.439)
13.05.2004."Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"". (Priekšlikums - "pret")
29.04.2004."Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"". (Priekšlikums - "pret")
30.10.2003."Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".(2.lasījums)
25.09.2003."Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"".(1.lasījums)
10.09.2003."Par lauksaimniekiem radušos zaudējumu kompensāciju".
29.05.2003."Grozījumi Zvejniecības likumā".(2.lasījums)
13.03.2003."Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"".(2.lasījums)
28.02.2003. "Par valsts budžetu 2003.gadam".(2.lasījums)
23.01.2003.Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.578 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"".(1.lasījums)
21.11.2002."Par pašvaldības aptauju".