.::Uzstāšanās 8.Saeimas plenārsēdēs::.

---- Māris Grīnblats

Debatējis par šādiem 8.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

05.10.2006."Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Priekšlikums - "par")
28.09.2006."Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"".( 2.lasījums)
 "Pilsonības likums". (Priekšlikums - "par")
21.09.2006."Grozījums Izglītības likumā". (Priekšlikums - "par")
14.09.2006."Par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi mājokļa īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā". (Priekšlikums - "par")
15.06.2006."Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"". (Priekšlikums - "par")
08.06.2006."Pilsonības likums". (Priekšlikums - "par")
01.06.2006."Par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi mājokļa īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā". (Priekšlikums - "par")
11.05.2006. "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums". (Priekšlikums - "par")
23.03.2006."Grozījumi Darba likumā". (Priekšlikums - "par")
09.03.2006."Grozījumi Izglītības likumā". (Priekšlikums - "par")
 "Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām"".(2.lasījums)
 "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā".(3.lasījums)
02.03.2006."Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā". (Priekšlikums - "par")
23.02.2006."Grozījumi Darba likumā". (Priekšlikums - "par")
26.01.2006."Par 1997.gada 7.augustā parafētā Latvijas - Krievijas robežlīguma projekta atbilstības Latvijas Republikas Satversmei izvērtēšanu".(1.lasījums)
22.12.2005."Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".(3.lasījums)
 "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Priekšlikums - "par")
08.12.2005."Grozījumi Pilsonības likumā". (Priekšlikums - "par")
24.11.2005."Grozījumi Saeimas kārtības rullī".(2.lasījums)
20.10.2005."Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"".(2.lasījums)
 "Par valsts budžetu 2006.gadam".(2.lasījums)
15.09.2005."Grozījums likumā "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu"". (Priekšlikums - "par")
08.09.2005."Par Nolīgumu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm par militārā un civilā personāla statusu, kas norīkots darbam Eiropas Savienības iestādēs, štāba un spēku statusu, kuri ir pieejami Eiropas Savienībai saistībā ar tādu uzdevumu sagatavošanu un izpildi, kas minēti Līguma par Eiropas Savienību 17.panta otrajā daļā, tostarp mācībām, un par dalībvalstu militārā un civilā personāla statusu, kas, lai darbotos šajā jomā, ir nodots Eiropas Savienības rīcībā". (Priekšlikums - "par")
20.12.2004."Par valsts budžetu 2005.gadam".(2.lasījums)
18.06.2004."Grozījums Krimināllikumā". (Priekšlikums - "par")
17.06.2004."Grozījums Krimināllikumā". (Priekšlikums - "par")
27.05.2004."Likums par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu publicēšanas kārtību". (Priekšlikums - "par")
19.05.2004."Grozījumi Krimināllikumā". (Priekšlikums - "par")
 "Grozījumi likumā "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības"".