INFORMĀCIJA PAR DEPUTĀTU

---- Jevgenija Stalidzāne

Ziņojusi par šādiem 7. Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :
20.06.2002. "Grozījumi likumā "Par aģitāciju radio un televīzijā pirms pašvaldību vēlēšanām"".(3.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām"".(3.lasījums)
13.06.2002. "Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"".(3.lasījums)
30.05.2002. "Grozījumi likumā "Par aģitāciju radio un televīzijā pirms pašvaldību vēlēšanām"".(2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām"".(2.lasījums)
16.05.2002. "Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"".(2.lasījums)
18.04.2002. "Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"".(1.lasījums)
07.02.2002. "Grozījumi likumā "Par aģitāciju radio un televīzijā pirms pašvaldību vēlēšanām"".(1.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām"".(1.lasījums)
15.11.2001. "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"".(3.lasījums)
25.10.2001. "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"".(2.lasījums)
15.03.2001. "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"".(1.lasījums)
25.01.2001. "Grozījums likumā "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju"".(3.lasījums)
07.12.2000. "Grozījums likumā "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju"".(2.lasījums)
16.11.2000. "Grozījums likumā "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju"".(1.lasījums)
02.11.2000. "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"".(3.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"".(3.lasījums)
12.10.2000. "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"".(2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"".(2.lasījums)
21.09.2000. "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"".(1.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par pilsētu rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"".(1.lasījums)
16.12.1999. "Tautas skaitīšanas likums".(3.lasījums)
16.09.1999. "Tautas skaitīšanas likums".(1.lasījums)
29.04.1999. "Darba devēju organizāciju un to apvienību likums".(3. lasījums)
11.03.1999. "Darba devēju organizāciju un to apvienību likums".(2.lasījums)

Debatējusi par šādiem 7. Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :
13.06.2002. "Par Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu".(1.lasījums)
30.05.2002. "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā".(3.lasījums)
31.01.2002. "Reģionālās attīstības likums".(2.lasījums)
22.11.2001. "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"".(2.lasījums)
01.11.2001. "Par kārtību, kādā noformējami priekšlikumi 2002.gada valsts budžeta likumprojektu paketei otrajam lasījumam".
20.09.2001. Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Pētera Salkazanova, Valda Lauska, Leona Bojāra, Gunāra Freimaņa, Jāņa Čevera, Egila Baldzēna, Helēnas Soldatjonokas, Arņa Kalniņa, Rišarda Labanovska un Imanta Burvja pieprasījumu īpašo uzdevumu ministram Valsts reformu lietās Jānim Krūmiņam "Par administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildi".
20.06.2001. "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta realizāciju".(2.lasījums)
19.10.2000. "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"".(1.lasījums)
03.08.2000. "Grozījumi Enerģētikas likumā".
11.04.2000. Par privatizējamās valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" pārstrukturēšanas un privatizācijas nosacījumiem" darbības apturēšanu līdz tautas nobalsošanas rezultātu noskaidrošanai par balsstiesīgo pilsoņu iesniegto likumprojektu "Grozījumi Enerģētikas likumā"" (dok.nr.1827)
23.02.2000. "Par Latvenergo attīstības stratēģiju un privatizācijas nosacījumiem (lietderību)".
16.12.1999. "Grozījumi likumā "Par nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai"".(1.lasījums)
02.12.1999. "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"".(1.lasījums)
"Tautas skaitīšanas likums".(2.lasījums)
01.12.1999. "Par Valsts budžetu 2000. gadam".(2.lasījums)
25.11.1999. "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"".(2.lasījums)
11.11.1999. "Grozījums Izglītības likumā".(2.lasījums)
21.10.1999. "Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"".(3.lasījums)
05.08.1999. "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"".(2.lasījums)
29.07.1999. "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli alkoholiskiem dzērieniem"".
11.03.1999. "Darba devēju organizāciju un to apvienību likums".(2.lasījums)
..................................................................................................