INFORMĀCIJA PAR DEPUTĀTU

---- Dzintars Rasnačs

Ziņojis par šādiem 7. Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :
31.10.2002. "Par Dzintras Zitmanes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi"
Par G.Gultnieces apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi
"Par Ilgas Neimanes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi"
"Par Ilzes Ieviņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi"
Par K.Stārasta apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi
"Par Liānas Liepiņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi"
"Par Līgas Eglītes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi"
"Par Māras Balodes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi"
Par S.Bernhardes iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi
24.10.2002. "Par Andra Jonikāna iecelšanu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi".
"Par Andra Zaviļeiska iecelšanu par Siguldas tiesas tiesnesi".
"Par Lilijas Kanaviņas iecelšanu par Aizkraukles rajona tiesas tiesnesi".
17.10.2002. "Par Daigas Danšinas iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi".
"Par Ilzes Ginteres iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
"Par Jāņa Radionova atbrīvošanu no Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata".
"Par Valdas Strodes iecelšanu par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
12.09.2002. "Par Ilvijas Atvares apstiprināšanu par Valsts kontroles Revīzijas departamenta kolēģijas locekli".
"Par Ivetas Burkānes apstiprināšanu par Valsts kontroles Revīzijas departamenta kolēģijas locekli".
"Par Ivetas Krēvicas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
"Par Zaigas Eglītes apstiprināšanu par Valsts kontroles Revīzijas departamenta kolēģijas locekli".
05.09.2002. Par A.Liepiņa atbrīvošanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata
20.06.2002. "Par Artūra Freiberga apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi"
"Par Brigitas Būmeistares apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi"
"Par Čarlija Šmita apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi"
"Par Dainas Baltās apstiprināšanu par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi"
"Par Jolantas Vagules atbrīvošanu no Rīgas rajona tiesas tiesneša amata"
"Par Leona Baumaņa apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi".
"Par Lilitas Bulinas apstiprināšanu par Jēkabpils rajona tiesas tiesnesi".
"Par Mārītes Veseles apstiprināšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi"
30.05.2002. "Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likums".(1.lasījums)
"Par Anitas Simsones apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi".
"Par Ivetas Strucinskas apstiprināšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi".
"Par Jāņa Grīnberga apstiprināšanu par Valmieras rajona tiesas tiesnesi".
"Par Līgas Blūmiņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
23.05.2002. "Par Elvīras Cānes atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata".
"Par Ingūnas Mihaļovas atbrīvošanu no Cēsu zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata".
"Par Ivetas Brimerbergas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi".
16.05.2002. "Grozījumi Saeimas kārtības rullī".(2.lasījums)
"Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā".(2.lasījums)
25.04.2002. "Par Ineses Siliņevičas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi".
"Par Ingunas Pinnes apstiprināšanu par Valkas rajona tiesas tiesnesi".
"Par Smaidas Gļazeres apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi".
18.04.2002. "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums".(2.lasījums)
11.04.2002. "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".(1.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā"".(3.lasījums)
21.03.2002. "Par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ludmilas Gusevas atbrīvošanu no amata".
14.03.2002. "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā".(1.lasījums)
"Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".(1.lasījums)
"Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".(1.lasījums)
"Par Aijas Jermacānes iecelšanu par Rēzeknes rajona tiesas tiesnesi".
"Par Aivara Uminska apstiprināšanu par Latgales apgabaltiesas tiesnesi".
"Par Arņa Lapiņa iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi".
"Par Dainas Ročānes iecelšanu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi".
"Par Karīnas Kazārovas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
"Par Krista Līča iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi".
"Par Ligitas Kuzmanes apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi".
"Par Vitas Lāčplēses iecelšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi".
"Par Zanes Keseles iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi".
"Par Zigfrīda Berezovska iecelšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi".
28.02.2002. "Par Baibas Kļavas apstiprināšanu par Talsu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
"Par Ludmilas Poļakovas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi".
21.02.2002. "Par Latgales apgabaltiesas Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ludmilas Gusevas saukšanu pie kriminālatbildības un drošības līdzekļa apcietinājuma piemērošanu".
07.02.2002. "Par Intara Bistera apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi".
"Par Kornēlijas Počas apstiprināšanu par Madonas rajona tiesas tiesnesi".
"Par Laumas Volbergas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
"Par Sarmītes Vamžas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
31.01.2002. "Par Aijas Orniņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi".
"Par Ilgvara Jaunģelžes apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi".
"Par Jura Siliņa apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi".
"Par Maijas Miltiņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi".
20.12.2001. Par A.Bukava apstiprināšanu par Vidzemes apgabaltiesas tiesnesi
13.12.2001. "Par Kārļa Rācenāja atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas tiesas tiesneša amata".
15.11.2001. "Grozījumi likumā "Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā"".(1.lasījums)
"Grozījums likumā "Par civilstāvokļa aktiem"".(1.lasījums)
"Par Anda Celma apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi".
08.11.2001. "Par Ilmāra Stivriņa apstiprināšanu par Latgales apgabaltiesas tiesnesi".
"Par Jāņa Radionova apstiprināšanu par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
"Par nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Rakstnieku Savienībai".(3.lasījums)
01.11.2001. "Par Ojāra Cimermaņa atbrīvošanu no Bauskas rajona tiesas tiesneša amata".
"Par Ritas Skabes atbrīvošanu no Preiļu rajona tiesas tiesneša amata".
25.10.2001. "Par Jāņa Utāna apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
"Administratīvā procesa likums".(3.lasījums)
"Par Argitas Eniņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
"Par Dagnijas Bērziņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
"Par Ināras Strautiņas apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi".
"Par Jūlijas Kamiševas apstiprināšanu par Balvu rajona tiesas tiesnesi".
"Par Kristīnes Zdanovskas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi"
"Par nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Rakstnieku Savienībai".(2.lasījums)
18.10.2001. "Par Lūcijas Rietas atkārtotu iecelšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi".
"Par Alvisa Jēkabsona atkārtotu iecelšanu par Talsu rajona tiesas tiesnesi".
"Par Ārijas Ulasevičas apstiprināšanu par Dobeles rajona tiesas tiesnesi".
"Par Intas Marnauzas atkārtotu iecelšanu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi".
11.10.2001. "Par Agra Bukava apstiprināšanu par Alūksnes rajona tiesas tiesnesi".
"Par Aigara Sniedzīša apstiprināšanu par Bauskas rajona tiesas tiesnesi".
"Par Alvja Melberga apstiprināšanu par Valmieras rajona tiesas tiesnesi".
"Par Anitas Bērziņas apstiprināšanu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi".
"Par Anitas Ozolnieces apstiprināšanu par Limbažu rajona tiesas tiesnesi".
"Par Ināras Galejas apstiprināšanu par Krāslavas rajona tiesas tiesnesi".
"Par Intas Kalniņas apstiprināšanu par Saldus rajona tiesas tiesnesi".
"Par Rasmas Šaicānes apstiprināšanu par Gulbenes rajona tiesas tiesnesi".
"Par Viktora Trušeļa apstiprināšanu par Jēkabpils rajona tiesas tiesnesi".
"Par Zaigas Bitenieces apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi".
04.10.2001. "Grozījums likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"".(1.lasījums)
"Par Alda Stieņa apstiprināšanu par Madonas rajona tiesas tiesnesi".
"Par Daiņa Pētera Kļaviņa atkārtotu iecelšanu par Aizkraukles rajona tiesas tiesnesi".
"Par Daiņa Pētera Kļaviņa iecelšanu par Madonas rajona tiesas tiesnesi".
"Par Dzintras Apines apstiprināšanu par Madonas rajona tiesas tiesnesi".
"Par Igora Kligača apstiprināšanu par Ventspils tiesas tiesnesi".
"Par Ineses Mudeles apstiprināšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi".
"Par Ivetas Kromānes apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi".
06.09.2001. "Par nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Rakstnieku Savienībai".(1.lasījums)
20.06.2001. "Par Andreja Mihaļčenko iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
"Par Arņa Butlera atbrīvošanu no Cēsu rajona tiesas tiesneša amata"
"Par Āra Stoka iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi".
"Par Daigas Kalniņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi".
"Par Guntara Kveska apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi".
"Par Ingas Krigenas-Jurkānes iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
"Par Irēnas Skrules iecelšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi".
"Par Jāņa Ernstsona iecelšanu par Dobeles rajona tiesas tiesnesi".
"Par Jolantas Zaškinas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
"Par Joza Darģa iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi".
"Par Raivja Rāviņa atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesneša amata".
"Par Sandras Grebes atcelšanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata"
"Par Sanitas Vilciņas iecelšanu par Alūksnes rajona tiesas tiesnesi".
"Par Vinetas Vaiteikas apstiprināšanu par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi".
24.05.2001. "Par Aelitas Jaunrozes apstiprināšanu par Valsts kontroles Revīzijas departamenta kolēģijas locekli".
"Par Guntas Ķēpules apstiprināšanu par Valsts kontroles Revīzijas departamenta kolēģijas locekli".
"Par Jevgeņija Mežala apstiprināšanu par Valsts kontroles Revīzijas departamenta kolēģijas locekli".
03.05.2001. "Par Agitas Dmitrenokas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
29.03.2001. "Par Dainas Glinkas iecelšanu par Limbažu rajona tiesas tiesnesi".
"Par Dmitrija Zamjatina iecelšanu par Balvu rajona tiesas tiesnesi".
"Par Ēvalda Kokina iecelšanu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi".
"Par Jāņa Šauša iecelšanu par Daugavpils tiesnesi".
"Par Māra Vīganta iecelšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi".
"Par Ritas Skabes iecelšanu par Preiļu rajona tiesas tiesnesi".
08.03.2001. "Par Ervīna Kušķa apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi".
"Par Marijas Andersones apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi".
01.03.2001. "Par nekustamā īpašuma nodošanu Polijas Republikai".(3.lasījums)
"Par zemes gabala nodošanu Latviešu virsnieku apvienībai".(3.lasījums)
22.02.2001. "Par Intas Korotjajevas apstiprināšanu par Alūksnes rajona tiesas tiesnesi".
"Par Lidijas Pličas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
15.02.2001. "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 54, nodošanu Polijas Republikai".(2.lasījums)
"Par nekustamā īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalciema baptistu draudzei".(3.lasījums)
08.02.2001. "Par nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Pašvaldību savienībai".(3.lasījums)
"Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Latviešu virsnieku apvienībai".(2.lasījums)
01.02.2001. "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 54, nodošanu Polijas Republikai".(1.lasījums)
"Par nekustamā īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalciema baptistu draudzei".(2.lasījums)
25.01.2001. "Par nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Pašvaldību savienībai".(2.lasījums)
"Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Latviešu virsnieku apvienībai".(1.lasījums)
18.01.2001. "Par nekustamā īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalciema baptistu draudzei".(1.lasījums)
21.12.2000. "Grozījumi Komerclikumā".(2.lasījums)
"Par Dagmāras Skudras apstiprināšanu par Latgales apgabaltiesas tiesnesi, vienlaicīgi atbrīvojot viņu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata".
"Par Induļa Šķibeļa apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli".
"Par Māra Livčāna apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli".
"Par tiesnešu skaitu palielināšanu apgabaltiesās"
"Par tiesnešu skaitu papielināšanu rajonu (pilsētu) tiesās"
14.12.2000. "Par nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Pašvaldību savienībai".(1.lasījums)
07.12.2000. "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".(1.lasījums)
"Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".(2.lasījums)
"Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".(2.lasījums)
"Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".(2.lasījums)
"Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".(2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām"".(2.lasījums)
"Grozījumi Saeimas Kārtības rullī".(2.lasījums)
"Grozījums likumā "Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā".(1.lasījums)
"Par Inetas Malahovskas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
"Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu uz otro lasījumu likumprojektam "Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums"".
23.11.2000. "Par Andras Jaunskungas apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi".
"Par Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Lailas Gulbes atbrīvošanu no amata".
16.11.2000. "Par Normunda Riņķa apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi".
"Par Guntas Galiņas apstiprināšanu par Saldus rajona tiesas tiesnesi".
"Par Guntas Gultnieces apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi".
"Par Inetas Ozolas apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi".
"Par Itas Seisumas apstiprināšanu par Valkas rajona tiesas tiesnesi".
"Par Jūlijas Kergeles apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi".
"Par Kārļa Stārasta apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi".
"Par Sandras Krūmiņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
"Par Santas Dadzes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi".
"Par Visvalda Sprudzāna apstiprināšanu par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi".
19.10.2000. "Par Agritas Sīmanes apstiprināšanu par Valmieras rajona tiesas tiesnesi".
"Par Līgas Ašmanes apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi".
"Par Maijas Andersones apstiprināšanu par Siguldas tiesas tiesnesi".
"Par Svetlanas Beļajevas apstiprināšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi".
"Par Viļņa Vietnieka apstiprināšanu par Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesi".
12.10.2000. "Par Ingunas Radzevičas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi"
"Par Liepājas tiesas tiesneses Andras Jaunskungas saukšanu pie kriminālatbildības".
05.10.2000. "Par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Aijas Kancānes atbrīvošanu no amata".
21.09.2000. "Par Rēzeknes tiesas tiesneša Arkādija Liepiņa atkārtotu iecelšanu amatā"
14.09.2000. "Par Marikas Senkānes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi".
20.06.2000. "Administratīvā procesa likums".(2.lasījums)
"Par Dobeles rajona tiesas tiesneša Vladimira Derjagina atbrīvošanu no amata".
"Par Ernesta Joksta apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi".
"Par Jēkaba Kremberga apstiprināšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi".
"Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnešu apstiprināšanu".
"Par Pētera Opincāna apstiprināšanu par Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesi".
"Par Raivja Rāviņa atkārtotu iecelšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi".
08.06.2000. "Par Induļa Šķibeļa atkārtotu apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli".
18.05.2000. "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts karogu"".(1.lasījums)
11.05.2000. "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts karogu"".(1.lasījums)
"Par Dainas Treijas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi".
"Par Tukuma zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Sandras Siliņas atbrīvošanu no amata".
13.04.2000. "Par Daces Kristmanes apstiprināšanu par Ventspils tiesas tiesnesi".
"Par Jolantas Bebrišas apstiprināšanu par Aizkraukles rajona tiesas tiesnesi".
06.04.2000. "Par Astrīdas Bērziņas iecelšanu par Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju".
"Par Kārļa Valdemiera iecelšanu par Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāju".
02.03.2000. "Par Edītes Knēgeres iecelšanu par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju".
"Par Pētera Dzalbes iecelšanu par Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāju".
24.02.2000. "Par Alfa Baumaņa apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi"
"Par Ilzes Valbakas apstiprināšanu par Talsu rajona tiesas tiesnesi"
17.02.2000. "Grozījumi likumā "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības"".(1.lasījums)
16.12.1999. "Par Annas Klimovičas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi".
"Par dažu tiesu tiesnešu iecelšanu".
Par Latvijas Republikas Valsts kontroles padomes locekļa K.Beljāņa pirmstermiņa atbrīvošanu"
"Par Lolitas Laures apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi".
"Par M.Jansones apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi"
"Par nekustamā īpašuma tiesību atjaunošanu Līvu (lībiešu) savienībai "LĪVŌT ĪT".(2.lasījums)
"Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša J.Stukāna atbrīvošanu no amata"
"Par V.Jonikāna apstiprināšanu par Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesi"
09.12.1999. "Par Dagmāras Skudras apstiprināšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi".
02.12.1999. "Par nekustamā īpašuma tiesību atjaunošanu Līvu (lībiešu) savienībai "LĪVŌT ĪT".(1.lasījums)
11.11.1999. "Par dažu tiesu tiesnešu apstiprināšanu".
"Par Valerija Maksimova apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi".
28.10.1999. "Par Rīgas apgabaltiesas tiesneses Tatjanas Kravčenko atbrīvošanu no amata".
"Par tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu"(1.lasījums)
"Par tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu"(2.lasījums)
07.10.1999. "Par S.Meliņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi"
30.09.1999. "Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Latvijas Kara invalīdu savienībai".(3.lasījums)
16.09.1999. "Par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesneša Arvīda Skrindas atbrīvošanu no amata".
"Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Latvijas Kara invalīdu savienībai".(2.lasījums)
02.09.1999. "Par A.Lepses atcelšanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata"
17.06.1999. "Par A.Dundura apstiprināšanu par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi"
"Par Agra Krūmiņa apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli".
"Par dažu apgabaltiesu tiesnešu apstiprināšanu".
"Par dažu tiesu tiesnešu iecelšanu".
"Par Ramonas Nadeždas Jansones apstiprināšanu par Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesi".
"Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Ilanas Voldmanes atbrīvošanu no amata".
10.06.1999. "Administratīvā procesa likums".(1.lasījums)
"Par Jāņa Muižnieka atkārtotu iecelšanu par Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāju".
"Par Ludmilas Gusevas apstiprināšanu par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
"Par Pētera Eglona apstiprināšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi".
03.06.1999. "Par Aivara Kaparšmita apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi".
"Par Andas Vītolas apstiprināšanu par Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesi".
"Par Edītes Vernušas apstiprināšanu par Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesi".
"Par Ilmāra Stivriņa apstiprināšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi".
13.05.1999. "Par Augstākās tiesas tiesneses Ausmas Kalvānes atbrīvošanu no amata".
"Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Latvijas Kara invalīdu savienībai".(1.lasījums)
06.05.1999. "Par Vladislava Čerapa apstiprināšanu par Jēkabpils rajona tiesas tiesnesi".
22.04.1999. "Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu statusu un sociālo nodrošināšanu".(1.lasījums)
15.04.1999. "Par dažu tiesu tiesnešu apstiprināšanu"
"Par dažu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu apstiprināšanu"
18.03.1999. Par Baibas Kļavas iecelšanu par Talsu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi
"Par Gunas Kalniņas - Priedes apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli"
"Par Kārļa Beljāņa atkārtotu apstiprināšanu par Valsts kontorles padomes locekli"
Par Maijas Prāmas atkārtotu apstiprināšanu par Valsts kontroles revīzijas departamenta kolēģijas locekli
04.03.1999. "Par K.Počas iecelšanu par Madonas rajona tiesas tiesnesi".
"Par L.Volbergas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
18.02.1999. "Par dažu tiesu tiesnešu iecelšanu".
"Par L.Zutes apstiprināšanu par Valkas rajona tiesas tiesnesi".
04.02.1999. "Par Talsu zemesgrāmatu nodaļas tiesneses R.Dreimanes atbrīvošanu no amata".
28.01.1999. "Par dažu tiesu tiesnešu apstiprināšanu".
10.12.1998. "Par dažu apgabaltiesu tiesnešu apstiprināšanu".
"Par N.Salenieka apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi".
"Par Valkas rajona tiesas tiesneša A.Nagļa atbrīvošanu no amata".
03.12.1998. "Par Dz.Plūma atcelšanu no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata".
"Par J.Radionova iecelšanu par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".

Debatējis par šādiem 7. Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :
31.10.2002. "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts ģerboni"".(3.lasījums)
12.09.2002. "Grozījums likumā "Par pašvaldībām"".(1.lasījums)
27.06.2002. "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām"".(1.lasījums)
30.05.2002. "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"".(1.lasījums)
"Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā".(3.lasījums)
23.05.2002. "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"".(3.lasījums)
09.05.2002. "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā".(2.lasījums)
"Valsts kontroles likums".(3.lasījums)
02.05.2002. "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā".(1.lasījums)
30.04.2002. "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē".(3.lasījums)
25.04.2002. "Grozījumi Krimināllikumā".(3.lasījums)
"Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".(2.lasījums)
11.04.2002. "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā".(2.lasījums)
10.04.2002. "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē".(2.lasījums)
20.03.2002. "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē".(1.lasījums)
14.03.2002. "Identifikācijas karšu un pasu likums".(2.lasījums)
07.03.2002. "Patvēruma likums".(3.lasījums)
"Valsts informācijas sistēmu likums".(2.lasījums)
28.02.2002. "Grozījumi Alkohola aprites likumā".(2.lasījums)
21.02.2002. "Grozījumi Krimināllikumā".(3.lasījums)
14.02.2002. "Identifikācijas karšu un pasu likums".(1.lasījums)
31.01.2002. "Reģionālās attīstības likums".(2.lasījums)
13.12.2001. "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"".(3.lasījums)
06.12.2001. "Par priekšlikuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu uz trešo lasījumu likumprojektam "Komerclikuma spākā stāšanās kārtības likums" līdz 2001.gada 11.decembrim"
22.11.2001. "Grozījums likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"".(2.lasījums)
15.11.2001. "Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā".(3.lasījums)
08.11.2001. "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību"".(1.lasījums)
18.10.2001. "Grozījumi Zvejniecības likumā".(3.lasījums)
27.09.2001. "Grozījums likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"".(1.lasījums)
26.06.2001. "Grozījumi Krimināllikumā".(1.lasījums)
"Grozījums Komerclikumā"(2.lasījums)
20.06.2001. "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām".(3.lasījums)
13.06.2001. "Grozījumi Komerclikumā".(2.lasījums)
"Grozījumi Krimināllikumā".(2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"".(3.lasījums)
24.05.2001. "Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai noskaidrotu faktus un apstākļus, kas saistīti ar 1991.gada 29.augusta Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija īpaši pilnvarotā deputāta Pētera Simsona un PSRS Valsts drošības komitejas pārstāvju parakstīto slepeno protokolu, kā arī tā nozīmes izvērtēšanai, izveidošanu".
05.04.2001. "Valsts aizsardzības finansēšanas likums".(3.lasījums)
22.03.2001. "Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums".(3.lasījums)
14.12.2000. "Grozījumi Komerclikumā"(1.lasījums)
30.11.2000. "Par valsts budžetu 2001.gadam".(2.lasījums)
23.11.2000. "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"".(2.lasījums)
02.11.2000. "Grozījumi likumā "Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā"".(3.lasījums)
26.10.2000. "Par Latvijas Republikas un Austrālijas līgumu par izdošanu".(1.lasījums)
05.10.2000. "Par piekrišanu Saeimas deputāta Pāvela Maksimova saukšanai pie administratīvās atbildības".
28.09.2000. "Grozījumi Satversmes tiesas likumā".(2.lasījums)
14.09.2000. "Par Edmunda Krastiņa iecelšanu par Finansu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju"
07.09.2000. "Par piekrišanu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret Saeimas deputātu Jāni Ādamsonu".
20.06.2000. "Par Limbažu rajona tiesas tiesneses Silvas Gailītes atbrīvošanu no amata".
13.04.2000. "Komerclikums".(3.lasījums)
"Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai noskaidrotu faktus par publisku un privātu institūciju amatpersonu saistību ar noziegumu izdarīšanu (pedofiliju) darbības termiņa pagarināšanu".
30.03.2000. "Par I.Z.Šeptera apstiprināšanu par Latvijas Republikas ģenerālprokuroru"
09.03.2000. "Komerclikums".(2.lasījums)
"Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" 3.lasījumam"
24.02.2000. "Grozījums Prokuratūras likumā"(1.lasījums)
"Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai noskaidrotu faktus par publisku un privātu institūciju amatpersonu saistību ar noziegumu izdarīšanu (pedofiliju) turpmāko darbību".
17.02.2000. "Grozījumi likumā "Par svētku un atceres dienām"".(3.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības"".(1.lasījums)
"Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai noskaidrotu faktus par publisku un privātu institūciju amatpersonu saistību ar noziegumu izdarīšanu (pedofiliju) turpmāko darbību".
20.01.2000. "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Parlamentārās izmeklēšanas komisijas likums" 2.lasījumam"
13.01.2000. "Par deputātes Antas Rugātes ievēlēšanu Juridiskajā komisijā"
16.12.1999. "Grozījumi likumā "Par nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai"".(1.lasījums)
09.12.1999. "Par piekrišanu Saeimas deputāta Jāzepa Šņepsta saukšanai pie administratīvās atbildības".
"Valsts valodas likums".
02.12.1999. "Grozījumi likumā "Par svētku un atceres dienām"".(1.lasījums)
01.12.1999. "Par Valsts budžetu 2000. gadam".(2.lasījums)
11.11.1999. "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā".(2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"".
04.11.1999. "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"".(2.lasījums)
"Par Krievijas Federācijas bruņoto spēku akcijām Čečenijā"
21.10.1999. "Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"".(3.lasījums)
14.10.1999. "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"".(3.lasījums)
07.10.1999. "Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai noskaidrotu faktus par publisku un privātu institūciju amatpersonu saistību ar noziegumu izdarīšanu (pedofiliju) uzdevumiem"
30.09.1999. "Par Īrestiesu likuma atzīšanu par spēku zaudējušu".(2.lasījums)
"Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai noskaidrotu faktus par publisku un privātu institūciju amatpersonu saistību ar noziegumu izdarīšanu (pedofiliju), izveidošanu".
10.06.1999. Par Latvijas Medicīnas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu"(1.lasījums)
20.05.1999. Par uzticības izteikšanu ekonomikas ministram, īpašu uzdevumu ministram valsts pārvaldes un pašvaldību reformas jautājumos, veselības valsts ministram, augstākās izglītības un zinātnes valsts ministram, mežu valsts ministram
15.04.1999. "Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.protokolu".(2.lasījums)
"Par Ojāra Rubeņa atsaukšanu no Latvijas Nacionālās Radio un televīzijas padomes".
"Par steidzamības atcelšanu likumprojektam "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""
11.03.1999. "Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"".(2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"".(3. lasījums)
04.03.1999. "Grozījumi Korupcijas novēršanas likumā".(2.lasījums)
"Par A.Vīnkalna apstiprināšanu par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi".
25.02.1999. "Par valsts budžetu 1999.gadam".(2.lasījums)
04.02.1999. "Grozījumi Īrestiesu likumā".(2.lasījums)
"Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.protokolu".(1.lasījums)
17.12.1998. "Grozījums likumā "Par sociālo palīdzību"".(2.lasījums)
10.12.1998. "Grozījumi Latvijas Civilprocesa kodeksā".(2.lasījums)
03.12.1998. "Latvijas Republikas Administratīvais kodekss".
..................................................................................................