INFORMĀCIJA PAR DEPUTĀTU

---- Modris Lujāns

Ziņojis par šādiem 7. Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :
24.10.2002. "Grozījumi likumā "Par vides aizsardzību"".(1.lasījums)
26.09.2002. "Dzīvnieku barības aprites likums".(3.lasījums)
"Grozījums likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"".(1.lasījums)
20.06.2002. "Dzīvnieku barības aprites likums".(2.lasījums)
09.05.2002. "Grozījums likumā "Par aviāciju"".(2.lasījums)
21.03.2002. "Grozījums Valsts meža dienesta likumā".(2.lasījums)
20.12.2001. "Iepakojuma likums".(3.lasījums)
06.12.2001. "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā".(3.lasījums)
15.11.2001. "Iepakojuma likums".(2.lasījums)
11.10.2001. "Grozījumi likumā "Par Latvijas vides aizsardzības fonda padomi"".(2.lasījums)
27.09.2001. "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā".(1.lasījums)
"Iepakojuma likums"(1.lasījums)
20.09.2001. "Grozījumi likumā "Par Latvijas vides aizsardzības fonda padomi"".(1.lasījums)
20.06.2001. "Grozījums Standartizācijas likumā".(3.lasījums)
30.05.2001. "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"".(2.lasījums)
17.05.2001. "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"".(1.lasījums)
22.03.2001. "Grozījums likumā "Par ostām"".(3.lasījums)
22.02.2001. "Grozījums "Likumā par ostām"".(2.lasījums)
21.12.2000. "Dzelzceļa pārvadājumu likums".(3.lasījums)
07.12.2000. "Grozījums likumā par ostām".(1.lasījums)
30.11.2000. "Dzelzceļa pārvadājumu likums".(2.lasījums)
23.11.2000. "Dzelzceļa pārvadājumu likums".(2.lasījums)
28.09.2000. "Dzelzceļa pārvadājumu likums".(1.lasījums)
20.06.2000. "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā".(2.lasījums)
08.06.2000. "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"(1.lasījums)
"Par Reģionālās attīstības padomes locekļu apstiprināšanu"
01.06.2000. "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"".(3.lasījums)
11.05.2000. "Kompensācijas pasākumu likums".(3.lasījums)
23.03.2000. "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu"". (Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie noteikumi nr.10)(3.lasījums)
"Likums par kompensācijas pasākumiem".(2.lasījums)
02.03.2000. "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"".(2.lasījums)
20.12.1999. "Grozījumi Konkurences likumā".(3.lasījums)
"Reklāmas likums".(3.lasījums)
02.09.1999. "Grozījumi Konkurences likumā".(1.lasījums)
"Reklāmas likums".(1.lasījums)
04.03.1999. "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"". (Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie noteikumi nr.2)(3. lasījums)
"Likums par valsts atbalstu eksporta un investīciju apdrošināšanā, eksporta un importa garantēšanā un kreditēšanā".(1.lasījums)
25.02.1999. "Noteikumi par Latvijas vides aizsardzības fonda padomi". (Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie noteikumi nr.1)(2.lasījums)
18.02.1999. "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"". (Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie noteikumi nr.2)(2.lasījums)

Debatējis par šādiem 7. Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :
31.10.2002. "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts ģerboni"".(3.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2002.gadam"".(2.lasījums)
24.10.2002. "Grozījumi likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām"".(3.lasījums)
19.09.2002. "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā".(2.lasījums)
"Grozījumi Saeimas kārtības rullī".(2.lasījums)
27.06.2002. "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām"".(1.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par Valsts prezidenta standartu, Saeimas priekšsēdētāja karogu un Ministru prezidenta karogu"".(1.lasījums)
"Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja likumā".(3.lasījums)
20.06.2002. "Grozījumi Valsts civildienesta likumā".(3.lasījums)
"Likums par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību".(1.lasījums)
"Par Latvijas Republikas un Austrālijas līgumu par izdošanu".(1.lasījums)
06.06.2002. "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā".(3.lasījums)
"Grozījums likumā "Par pašvaldībām"".(2.lasījums)
"Par valsts un pašvaldību autoceļu sakārtošanu".(2.lasījums)
05.06.2002. "Par tieši vēlētām reģionālām pašvaldībām".
23.05.2002. "Grozījumi Alkohola aprites likumā".
"Par Latvijas valsts interešu aizsardzību Tilts Communications tiesvedības procesā pret Latvijas valsti".
09.05.2002. "Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā".(2.lasījums)
"Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā".(2.lasījums)
02.05.2002. "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā".(1.lasījums)
30.04.2002. "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē".(3.lasījums)
25.04.2002. "Grozījumi Alkohola aprites likumā".(3.lasījums)
10.04.2002. "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē".(2.lasījums)
"Par iedzīvotāju ārstniecības nodrošinājumu valstī".
21.03.2002. "Grozījums likumā "Par svētku un atceres dienām"".(3.lasījums)
"Reģionālās attīstības likums".(3.lasījums)
14.03.2002. "Par nacionālo interešu aizstāvību lauksaimniecībā iestāšanās sarunās ar Eiropas Savienību".(1.lasījums)
28.02.2002. "Grozījumi Alkohola aprites likumā".(2.lasījums)
13.02.2002. "Par nacionālo interešu aizstāvību lauksaimniecībā iestāšanās sarunās ar Eiropas Savienību".
07.02.2002. "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā".(1.lasījums)
"Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību".(1.lasījums)
31.01.2002. "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku apakšvienības piedalīšanos starptautiskajā militārajā operācijā Dānijas Karalistes bruņoto spēku kontingenta sastāvā Kirgizstānas teritorijā".
"Reģionālās attīstības likums".(2.lasījums)
"Seksuālās un reproduktīvās veselības likums".(3.lasījums)
24.01.2002. Ziņojums par Nacionālo drošību
17.01.2002. "Grozījumi Aizsargjoslu likumā".(3.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"".(3.lasījums)
"Grozījums likumā "Par svētku un atceres dienām"".(2.lasījums)
20.12.2001. "Grozījumi likumā "Par vides aizsardzību"".(3.lasījums)
06.12.2001. "Reģionālās attīstības likums".(1.lasījums)
29.11.2001. "Par valsts budžetu 2002.gadam".(2.lasījums)
22.11.2001. "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"".(2.lasījums)
"Grozījums likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"".(2.lasījums)
"Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"".(2.lasījums)
01.11.2001. "Par telekomunikācijām".(3.lasījums)
25.10.2001. "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"".(2.lasījums)
04.10.2001. "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību dabas katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos".(1.lasījums)
27.09.2001. "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"".(2.lasījums)
"Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"".(2.lasījums)
20.09.2001. "Grozījumi Koncesiju likumā".(1.lasījums)
"Par Valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu".
13.09.2001. "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"".(1.lasījums)
20.06.2001. "Grozījums likumā "Par izlozēm un azartspēlēm"".(2.lasījums)
"Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām".(3.lasījums)
"Par reglamentētajām profesijām un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu".(3.lasījums)
07.06.2001. "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"".(3.lasījums)
30.05.2001. "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"".(3.lasījums)
24.05.2001. "Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai noskaidrotu faktus un apstākļus, kas saistīti ar 1991.gada 29.augusta Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija īpaši pilnvarotā deputāta Pētera Simsona un PSRS Valsts drošības komitejas pārstāvju parakstīto slepeno protokolu, kā arī tā nozīmes izvērtēšanai, izveidošanu".
17.05.2001. "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"".(1.lasījums)
10.05.2001. "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""
26.04.2001. "Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"".(2.lasījums)
"Par reglamentētajām profesijām un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu".(2.lasījums)
22.03.2001. "Valsts aģentūru likums".(3.lasījums)
01.03.2001. "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"".(2.lasījums)
"Valsts aizsardzības finansēšanas likums".(2.lasījums)
22.02.2001. "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās".(1.lasījums)
"Sabiedrības integrācijas fonda likums".(1.lasījums)
15.02.2001. "Grozījums likumā "Par ugunsdrošību"".(1.lasījums)
"Krājaizdevu sabiedrību likums".(2.lasījums)
Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Egila Baldzēna, Violas Lāzo, Osvalda Zvejsalnieka, Rišarda Labanovska, Imanta Burvja, Jāņa Čevera, Oskara Grīga, Valda Lauska, Arņa Kalniņa un Pētera Salkazanova pieprasījumu ekonomikas ministram Aigaram Kalvītim "Par pieļautajiem pārkāpumiem PVAS "Latvijas kuģniecība" privatizācijas procesā".
01.02.2001. "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"".(1.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts karogu"".(2.lasījums)
18.01.2001. "Darba likums".(2.lasījums)
07.12.2000. "Grozījumi "Enerģētikas likumā"".(2.lasījums)
"Grozījumi Pasta likumā".(3.lasījums)
30.11.2000. "Grozījums likumā "Par sociālo palīdzību"".(2.lasījums)
"Par valsts budžetu 2001.gadam".(2.lasījums)
23.11.2000. "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"".(2.lasījums)
02.11.2000. "Grozījums likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"".(2.lasījums)
"Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi "Enerģētikas likumā"" otrajam lasījumam līdz šā gada 12.novembrim"
19.10.2000. "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"".(1.lasījums)
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".
05.10.2000. "Likums par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".(3.lasījums)
"Par piekrišanu Saeimas deputāta Dzintara Kuduma saukšanai pie administratīvās atbildības".
"Par piekrišanu Saeimas deputāta Pāvela Maksimova saukšanai pie administratīvās atbildības".
19.06.2000. "Par lauku saimniecību tālāko attīstību".
30.03.2000. "Likums par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".(2.lasījums)
23.03.2000. "Par radiācijas drošību un kodoldrošību".(1.lasījums)
02.03.2000. "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu"". (Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie noteikumi nr.10)(2.lasījums)
23.02.2000. "Par Latvenergo attīstības stratēģiju un privatizācijas nosacījumiem (lietderību)".
17.02.2000. "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"".(3.lasījums)
"Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai noskaidrotu faktus par publisku un privātu institūciju amatpersonu saistību ar noziegumu izdarīšanu (pedofiliju) turpmāko darbību".
03.02.2000. "Meža likums".(2.lasījums)
09.12.1999. "Grozījumi Alkohola aprites likumā".(2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"".(2.lasījums)
"Par piekrišanu Saeimas deputāta Jāzepa Šņepsta saukšanai pie administratīvās atbildības".
02.12.1999. "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"".(1.lasījums)
11.11.1999. "Grozījums Izglītības likumā".(2.lasījums)
04.11.1999. "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"".(2.lasījums)
"Par Krievijas Federācijas bruņoto spēku akcijām Čečenijā"
21.10.1999. "Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"".(3.lasījums)
"Par valsts budžetu 2000.gadam".(1.lasījums)
14.10.1999. "Grozījums likumā "Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem"". (Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie noteikumi nr.286)(3.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"".(1.lasījums)
"Par neuzticības izteikšanu labklājības ministram Robertam Jurdžam".
07.10.1999. "Latvijas Sarkanā Krusta likums".(1.lasījums)
"Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai noskaidrotu faktus par publisku un privātu institūciju amatpersonu saistību ar noziegumu izdarīšanu (pedofiliju) uzdevumiem"
23.09.1999. "Grozījums Vispārējās izglītības likumā".(2.lasījums)
16.09.1999. "Grozījums Vispārējās izglītības likumā".(1.lasījums)
02.09.1999. "Grozījums Likumā par ostām".
05.08.1999. "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem"".(2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"".(2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"".(2.lasījums)
29.07.1999. "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli alkoholiskiem dzērieniem"".
03.06.1999. "Grozījums likumā "Par Triju Zvaigžņu ordeni"".(2.lasījums)
27.05.1999. "Par pasākumiem cūkgaļas iekšējā tirgus aizsardzībai".(2.lasījums)
Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu pieprasījumu Ministru prezidentam V.Krištopanam un zemkopības ministram P.Salkazanovam "Par Latvijas iekšējā tirgus aizsardzību un situāciju lauksaimniecībā" Gundara Bērziņa, Jēkaba Sproģa, Aigara.Kalvīša, Aivara Tiesneša, Andra Šķēles, Jura Dalbiņa, Dzintara Ābiķa, Silvas Goldes un Jāņa Estas pieprasījumu Ministru prezidentam V.Krištopanam un zemkopības ministram P.Salkazanovam "Par Latvijas iekšējā tirgus aizsardzību un situāciju lauksaimniecībā".
20.05.1999. "Grozījums Izglītības likumā".(2.lasījums)
13.05.1999. "Grozījumi likumā "Par Triju Zvaigžņu ordeni"".(1.lasījums)
06.05.1999. "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"".
29.04.1999. "Par 1991.gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi".(3. lasījums)
15.04.1999. "Par Ojāra Rubeņa atsaukšanu no Latvijas Nacionālās Radio un televīzijas padomes".
18.03.1999. "Grozījumi Korupcijas novēršanas likumā".(3. lasījums)
"Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)""(3. lasījums)
"Valsts valodas likums".(2.lasījums)
11.03.1999. "Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"".(3. lasījums)
25.02.1999. "Par valsts budžetu 1999.gadam".(2.lasījums)
18.02.1999. "Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"".(2.lasījums)
04.02.1999. "Grozījums Radio un televīzijas likumā".(2.lasījums)
14.01.1999. "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"".(1.lasījums)
Par Saeimas deputātu pieprasījumu Ministru prezidentam V.Krištopanam un satiksmes ministram A.Gorbunovam par Telekomunikāciju tarifu padomes lēmumu.
17.12.1998. "Grozījums likumā "Par sociālo palīdzību"".(2.lasījums)
"Par 1991.gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi".
10.12.1998. "Par Nacionālo bruņoto spēku komandiera, Zemessardzes pulkveža Jura Eihmaņa atbrīvošanu no amata".
03.12.1998. "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"".
26.11.1998. "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 1998.gadam"".(2.lasījums)
..................................................................................................