---- Modris Lujāns

Ievēlēts no saraksta " Latvijas Sociālistiskā partija "

Darbība 6.Saeimas frakcijās:

Deputātu bloks "Sociālistiskā partija-Līdztiesība" (no 07.11.95 . līdz 21.12.95.)
Pie frakcijām nepiederošs (no 21.12.95 . līdz 13.11.96.)
Sociālistiskā partija-Līdztiesība - priekšsēdētāja vietnieks (no 13.11.96 . līdz 07.05.97.)
Sociālistiskā partija-Līdztiesība (no 07.05.97 . līdz 21.05.97.)
Pie frakcijām nepiederošs (no 21.05.97 . līdz 17.09.97.)
Tautas saskaņas partijas frakcija

Dzimis 1964. gadā, precējies
Dzīvesvieta: Rīga
Darba vieta un amats: (pirms darbības 6. Saeimā): Rīgas Dome, deputāts;
Beidzis šādas mācību iestādes (beigšanas gads, specialitāte): Rīgas 18. vakara ( maiņu) vidusskola (1982. g.);

Darbība 6.Saeimas komisijās(1998. g. oktobrī):
..................................................................................................
Juridiskā komisija
Pilsonības likuma izpildes komisija
..................................................................................................
Parlamentārā izmeklēšanas komisija Nacionālās radio un televīzijas padomes darbības likumības un atbilstības valsts un sabiedrības interesēm izvērtēšanai
Parlamentārā izmeklēšanas komisija,lai noskaidrotu LATVENERGO, "Bankas Baltija" un Lihtenšteinas firmu cesijas līguma rezultātā zaudēto trīs miljonu Ls lietu
..................................................................................................
Latvija - ārpus NATO, Latvija - neitrāla valstsDarbība 7.Saeimā