---- Martijans Bekasovs

Ievēlēts no saraksta " LĪDZTIESĪBA "

Darbība 5.Saeimas frakcijās:
Frakcija "Līdztiesība"


Darbība 5.Saeimas komisijās (1995.g. oktobrī):
..................................................................................................
Aizsardzības un iekšlietu komisija
Mandātu un iesniegumu komisija
..................................................................................................
Parl. izmekl. kom., lai noskaidrotu valsts budžeta izlietojumu, ārvalstu kredītu un humānās palīdzības izmantošanu, valsts īpašumu pārvaldīšanu un privatizācijas gatu, okupācijas armijas, PSKP un VDK īpašumu pārņemšanu, valsts augstāko amatpers. rīcību
Saeimas izmeklēšanas komisija uzņēmuma "Lattelekom" darbības izvērtēšanai
..................................................................................................
Latvijas un Francijas parlamentu atbalsta grupa

Darbība 6.Saeimā
Darbība 7.Saeimā
Darbība 8.Saeimā