INFORMĀCIJA PAR DEPUTĀTU -2-

---- Ingrīda Ūdre

Ziņojusi par šādiem 8.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :
30.03.2006. "Deklarācija par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām".
04.03.2004. Lēmuma projekts "Par mierizlīguma starp Latvijas valsti un Tilts Communications" atbilstību Latvijas valsts un sabiedrības interesēm". (Lēm. proj. reģ. nr.312) (Dok.nr.2131)

Debatējusi par šādiem 8.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :
21.09.2006. "Grozījumi Darba likumā".(likuma otrreizēja caurlūkošana)
22.06.2006. "Bāriņtiesu likums".( 3.lasījums)
15.06.2006. "Grozījumi Darba likumā".( 3.lasījums)
25.05.2006. "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā".(2.lasījums)
"Grozījums likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"".(2.lasījums)
11.05.2006. "Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām"".(3.lasījums)
"Par deputāta Artura Krišjāņa Kariņa ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā".
20.10.2005. "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"".(2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"".(2.lasījums)
30.06.2005. "Grozījumi "Vispārējās izglītības likumā"". (Priekšlikums)
04.03.2004. Lēmuma projekts "Par mierizlīguma starp Latvijas valsti un Tilts Communications" atbilstību Latvijas valsts un sabiedrības interesēm". (Lēm. proj. reģ. nr.312) (Dok.nr.2131)

..................................................................................................