13.Saeimas 2018.gada 13.decembra sēdes stenogrammas skaņu faili un attiecīgie nerediģētie tekstu faili
Saeimas sēdes skaņu ierakstus var noklausīties uz datoriem ar skaņas karti.
Katrs skaņas ieraksts ir 5 minūtes garš. Tie sakārtoti secīgi, un teksta faili pieejami ar nobīdi laikā (apmēram pēc 25-30 min.).


Sēdes translācija                    Saeimas sēžu videotranslāciju arhīvs
Skaņas
faili
Teksta
faili
Sk.failu
ieraksta
laiki
Sēdē izskatītie darba kārtības punkti u.c.

... ekrāns atjaunots: 16:26 (14.12.2018)
teksts_kopā 
9:00
Saeimas kārtējā sēde (46 balsojumi)
skaņa_001 teksts_001    09:03 “Grozījums Darba likumā”
likumprojektu “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”
skaņa_002 teksts_002    09:08 likumprojektam “
likumprojektu “Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums”
likumprojektu “Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā”
likumprojektu “Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Diasporas likums””
skaņa_003 teksts_003    09:13  
skaņa_004 teksts_004    09:18 likumprojektu “Grozījumi Darba aizsardzības likumā”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai””
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju””
likumprojektu “Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””
likumprojektu “Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā”
likumprojektu “Grozījumi Valsts un
skaņa_005 teksts_005    09:23 pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās””
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību””
likumprojektu “Grozījums Zemesgrāmatu likumā”
likumprojektu “Grozījumi Likumā par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam”
skaņa_006 teksts_006    09:28 likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””
likumprojektu “Par nekustamā īpašuma “Ozolsalas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts galvenā autoceļa projekta “E67/A7 Ķekavas apvedceļš”
skaņa_007 teksts_007    09:33 īstenošanai”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””
likumprojektu “Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā”
likumprojektu “Grozījumi Ārstniecības likumā”
likumprojektu “Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā”
likumprojektu “Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā”
“Par piešķirto neapmaksāto
skaņa_008 teksts_008    09:37 atvaļinājumu deputātei Inesei Lībiņai-Egnerei no šā gada 6. decembra līdz 10. decembrim
Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Arvilam Ašeradenam no šā gada 7. decembra līdz 10. decembrim.
pieprasījumu Ministru prezidentam Mārim Kučinskim “Par Ministru kabineta 2018. gada 24. aprīļa rīkojumā Nr. 172 izveidotās “darba grupas elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanai” noteikto darba uzdevumu”
Lēmuma projekts “Par Latvijas Universitāšu asociācijas deleģēta pārstāvja Artūra Zepa apstiprināšanu Augstākās izglītības padomes sastāvā”
skaņa_009 teksts_009    09:42 lēmuma projekts “Par Latvijas Studentu apvienības deleģētas pārstāves Justīnes Širinas apstiprināšanu Augstākās izglītības padomes sastāvā”
lēmuma projekts “Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas, delegācijas vadītāja un delegācijas vadītāja vietnieka apstiprināšanu”
lēmuma projekts “Par Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu”
lēmuma projekts “Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu”
lēmuma projekts “Par Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas, delegācijas vadītāja un delegācijas vadītāja vietnieka apstiprināšanu”
skaņa_010 teksts_010    09:47 lēmuma projekts “Par NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas, delegācijas vadītāja un vadītāja vietnieka apstiprināšanu”
lēmuma projekts “Par Starpparlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas un grupas vadītāja apstiprināšanu”
lēmuma projekts “Par Vidusjūras Savienības Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu”
likumprojekta “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu”
skaņa_011 teksts_011    09:52  
skaņa_012 teksts_012    09:57 likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””
likumprojekta “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””
skaņa_013 teksts_013    10:02 likumprojekta “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””
 
likumprojekta “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”
skaņa_014 teksts_014    10:07 likumprojekta “Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums”
skaņa_015 teksts_015    10:12  
skaņa_016 teksts_016    10:17  
skaņa_017 teksts_017    10:22  
skaņa_018 teksts_018    10:27 paziņojumiem
skaņa_019 teksts_019   pārtr. -11:06 Likumprojekts “Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā”
skaņa_020 teksts_020    11:11  
skaņa_021 teksts_021    11:16 likumprojekts “Grozījums Uzņē mumu ienākuma nodokļa likumā”
skaņa_022 teksts_022    11:21  
skaņa_023 teksts_023    11:26 likumprojekts “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””
skaņa_024 teksts_024    11:31 likumprojekts “Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā”
skaņa_025 teksts_025    11:36  
skaņa_026 teksts_026    11:41 likumprojekts “Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā”
likumprojekts “Grozījumi Izglītības likumā”
skaņa_027 teksts_027    11:46 likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā”
skaņa_028 teksts_028    11:50 likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā”
likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”
skaņa_029 teksts_029    11:55 likumprojekts “Grozījums likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas””
likumprojekts “Par Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”
likumprojekts “Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”
skaņa_030 teksts_030    12:00 likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” ( Nr. 7/Lp13)
skaņa_031 teksts_031    12:05 likumprojekts “Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā”
likumprojekts “Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā”
likumprojekts “Grozījumi Ārstniecības likumā”
skaņa_032 teksts_032    12:10 likumprojektu “Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā”
skaņa_033 teksts_033    12:15 Lēmuma projekts “Par atbalsta paušanu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai saistībā ar Krievijas Federācijas agresiju Azovas jūrā un Kerčas šaurumā”
skaņa_034 teksts_034    12:20  
skaņa_035 teksts_035    12:25  
skaņa_036 teksts_036    12:30  
skaņa_037 teksts_037    12:35 jautājums satiksmes ministram Uldim Augulim “Par pasažieru vilcienu iepirkumu”
jautājumu “Par pamatizglītības standartu”
skaņa_038 teksts_038    12:38 jautājumu “Par Ekonomikas ministrijas īstenotās subsidētās elektroenerģijas valsts atbalsta shēmas un Ekonomikas ministrijas rīcības tiesiskumu un likumību”
jautājumu “Par Elektroenerģijas tirgus likumā paredzēto tiesību pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajām valsts atbalsta pazīmēm”
teksts_kopā 
12:48
Frakciju viedokļi
skaņa_001 teksts_001   pārtr. -12:52  
skaņa_002 teksts_002    12:57  
skaņa_003 teksts_003    13:02  
skaņa_004 teksts_004    13:07  
skaņa_005 teksts_005    13:12  
skaņa_006 teksts_006    13:14  


Atsauksmes: Aldis.Priksans@saeima.lv (arī neskaidrību gadījumos,tel:67087370)