12.Saeimas 2018.gada 19.aprīļa sēdes stenogrammas skaņu faili un attiecīgie nerediģētie tekstu faili
Saeimas sēdes skaņu ierakstus var noklausīties uz datoriem ar skaņas karti.
Katrs skaņas ieraksts ir 5 minūtes garš. Tie sakārtoti secīgi, un teksta faili pieejami ar nobīdi laikā (apmēram pēc 25-30 min.).


Sēdes translācija                    Saeimas sēžu videotranslāciju arhīvs
Skaņas
faili
Teksta
faili
Sk.failu
ieraksta
laiki
Sēdē izskatītie darba kārtības punkti u.c.

... ekrāns atjaunots: 16:06 (19.04.2017)
teksts_kopā 
9:00
Kārtējā sēde (37 balsojumi)
skaņa_001 teksts_001    09:04 likumprojektu “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”
likumprojektu “Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā”
lēmuma projektu “Par Gerdas Rozītes-Pupkevičas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi”
lēmuma projektu “Par likuma “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” otrreizējās caurlūkošanas izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu no 2018.gada 19.aprīļa uz 2018.gada 26.aprīli”
likumprojektu “Grozījumi Imigrācijas likumā”
likumprojektu “Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā”
skaņa_002 teksts_002    09:09 likumprojektu “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā”
skaņa_003 teksts_003    09:13  
skaņa_004 teksts_004    09:18 likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā”
skaņa_005 teksts_005    09:23 likumprojektu “Grozījumi Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā”
skaņa_006 teksts_006    09:28  
skaņa_007 teksts_007    09:33  
skaņa_008 teksts_008    09:38 likumprojektu “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”
likumprojektu “Par likuma “Par Kontrabandas un viltojumu apkarošanas līgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas noslēgts 2004.gada 9.jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās” un likuma “Līgums par grozījumiem Kontrabandas un viltojumu apkarošanas un vispārējo atbrīvojumu līgumā, kas noslēgts 2004.gada 9.jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās” atzīšanu par spēku zaudējušu”
likumprojektu “Grozījums likumā “Par diplomātisko pasi””
likumprojektu “Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devīto papildprotokolu”
likumprojektu “Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu”
likumprojektu “Par 2016.gada Pasaules Pasta konvenciju”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem””
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu””
likumprojektu “Par likuma “Par 2008.gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušu”
likumprojektu “Par 2016.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem”
likumprojektu “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”
likumprojektu “Par likuma “Par Kontrabandas un viltojumu apkarošanas līgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas noslēgts 2004.gada 9.jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās” un likuma “Līgums par grozījumiem Kontrabandas un viltojumu apkarošanas un vispārējo atbrīvojumu līgumā, kas noslēgts 2004.gada 9.jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās” atzīšanu par spēku zaudējušu”
likumprojektu “Grozījums likumā “Par diplomātisko pasi””
likumprojektu “Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devīto papildprotokolu”
likumprojektu “Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu”
likumprojektu “Par 2016.gada Pasaules Pasta konvenciju”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem””
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu””
likumprojektu “Par likuma “Par 2008.gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušu”
likumprojektu “Par 2016.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem”
skaņa_009 teksts_009    09:43 likumprojektu “Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā”
likumprojekta
Lēmuma projekts “Par uzdevumu Ministru kabinetam novērst obligātās iepirkumu komponentes (OIK) negatīvo ietekmi uz Latvijas elektroenerģijas galalietotājiem”
likumprojektu “Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā”
likumprojekta
Lēmuma projekts “Par uzdevumu Ministru kabinetam novērst obligātās iepirkumu komponentes (OIK) negatīvo ietekmi uz Latvijas elektroenerģijas galalietotājiem”
skaņa_010 teksts_010    09:48 lēmuma projekta “Par uzdevumu Ministru kabinetam novērst obligātās iepirkumu komponentes (OIK) negatīvo ietekmi uz Latvijas elektroenerģijas galalietotājiem”
skaņa_011 teksts_011    09:53 Deputāte Līga Kozlovska ir lūgusi piešķirt viņai neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 12. aprīlī.
likumprojekta “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”
Lēmuma projekts “Par Gerdas Rozītes-Pupkevičas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi”
Likumprojekts “Par Visaptverošo un pastiprināto partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses”
skaņa_012 teksts_012    09:58 likumprojekts “Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā”
likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem””
Likumprojekts “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadības likums”
likumprojekts “Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā”
skaņa_013 teksts_013    10:03 Likumprojekts “Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā”
skaņa_014 teksts_014    10:08 Likumprojekts – “Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā”
skaņa_015 teksts_015    10:12 likumprojekts “Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””
skaņa_016 teksts_016    10:17  
skaņa_017 teksts_017    10:22  
skaņa_018 teksts_018   pārtr. -11:02 paziņojumam
skaņa_019 teksts_019    11:07  
skaņa_020 teksts_020    11:12  
skaņa_021 teksts_021    11:17  
skaņa_022 teksts_022    11:22  
skaņa_023 teksts_023    11:27  
skaņa_024 teksts_024    11:32  
skaņa_025 teksts_025    11:37  
skaņa_026 teksts_026    11:41 “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”
likumprojekts “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”
skaņa_027 teksts_027    11:46  
skaņa_028 teksts_028    11:51  
skaņa_029 teksts_029    11:56  
skaņa_030 teksts_030    12:01  
skaņa_031 teksts_031    12:06  
skaņa_032 teksts_032    12:11 likumprojekts “Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā”
Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma “Lādes” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts galvenā autoceļa projekta “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai”
skaņa_033 teksts_033    12:16 Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu””
likumprojekts “Grozījumi Sporta likumā”
skaņa_034 teksts_034    12:21  
skaņa_035 teksts_035    12:26 Likumprojekts “Grozījumi Maksātnespējas likumā”
skaņa_036 teksts_036    12:31  
skaņa_037 teksts_037    12:35  
skaņa_038 teksts_038    12:40  
skaņa_039 teksts_039    12:45  
skaņa_040 teksts_040    12:50 likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”
skaņa_041 teksts_041    12:55  
skaņa_042 teksts_042    13:00 likumprojekts “Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā”
Likumprojekts “Grozījumi Imigrācijas likumā”
skaņa_043 teksts_043    13:05  
skaņa_044 teksts_044    13:10 Likumprojekts “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”
skaņa_045 teksts_045    13:15  
skaņa_046 teksts_046    13:20  
skaņa_047 teksts_047    13:25 Lēmuma projekts “Par likuma “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr.834/Lp12) otrreizējās caurlūkošanas izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu no 2018.gada 19.aprīļa uz 2018.gada 26.aprīli”
jautājumu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim saņemta rakstiska atbilde. Jautājuma nosaukums bija “Par Studiju un zinātnes administrācijas vadītāju”
jautājums Ministru prezidentam Mārim Kučinskim “Par izglītības kvalitātes kontroli un izglītības sistēmas konkurētspēju”
autori ir deputāti Zariņš, Artūrs Rubiks, Morozovs, Orlovs un Ādamsons. Jautājums “Par Ekonomikas ministrijas izsniegtajām atļaujām pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros”
jautājums satiksmes ministram Uldim Augulim “Par Satiksmes ministrijas sniegto atbildi saistībā ar pilotu skolu”
skaņa_048      13:25
teksts_kopā 
13:28
Frakciju viedokļi
skaņa_001 teksts_001    13:35  
skaņa_002 teksts_002    13:40  
skaņa_003 teksts_003    13:45  


Atsauksmes: Aldis.Priksans@saeima.lv (arī neskaidrību gadījumos,tel:67087370)