Renovācijas un restaurācijas darbi Saeimas ēkās Jūras ielā 9/11 un Jūras ielā 14, Jūrmalā. CPV kodi: 45220000-5 un 45400000-1

Lēmuma pieņemšanas datums 27.05.2013.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Renovācijas un restaurācijas darbi Saeimas ēkās Jūras ielā 9/11 un Jūras ielā 14, Jūrmalā. CPV kodi: 45220000-5 un 45400000-1
Identifikācijas numurs Saeima 2013/13
Līguma izpildītājs SIA "Ota un partneri"
Līgumcena 1. daļa. Ls 21904,91 2. daļa. Ls 4974,67
Informācija par iepirkumu Pasūtītājs rīkos renovācijas un restaurācijas darbu veikšanas vietas apskati Jūras ielā 9/11 un Jūras ielā 14, Jūrmalā, 2013. gada 10. maijā plkst. 14:00 visām ieinteresētajā personām vienlaikus. Pulcēšanās: Jūras ielā 9/11, Jūrmalā. Ieinteresētās personas par savu piedalīšanos apskatē paziņo 2013. gada 9. maijā, piezvanot pa tālruni 67087477 pasūtītāja kontaktpersonai.
Informācija par lēmumu Informacija par pienemto lemumu_27.05.13.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Sestdien, 21.aprīlī