Teritorijas uzkopšanas darbi, CPV kods: 90600000-3

Lēmuma pieņemšanas datums 23.05.2013.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Teritorijas uzkopšanas darbi, CPV kods: 90600000-3
Identifikācijas numurs Saeima 2013/12
Līguma izpildītājs SIA "Rīgas meži"
Līgumcena Ls 11035,94 - iepirkumā vērtētās izmaksas
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Teritorijas uzkopsana 2013-12.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālrunis: 67087386, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv
Svētdien, 22.aprīlī