Serveru piegāde, CPV kods: 48820000-2

Lēmuma pieņemšanas datums 02.05.2013.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Serveru piegāde, CPV kods: 48820000-2
Identifikācijas numurs Saeima 2013/09
Līguma izpildītājs SIA „TelCom”
Līgumcena Ls 10 445.00
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Serveri 2013-09.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālrunis: 67087386, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv
Sestdien, 21.aprīlī