Izlases veida restaurācijas un renovācijas darbi Saeima ēkā Jēkaba ielā 11, Rīgā

Lēmuma pieņemšanas datums 10.05.2013.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Izlases veida restaurācijas un renovācijas darbi Saeima ēkā Jēkaba ielā 11, Rīgā
Identifikācijas numurs Saeima 2013/10
Līguma izpildītājs SIA "BARB"
Līgumcena Ls 15576,07
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Informacija par pienemto lemumu.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.gasina@saeima.lv
Svētdien, 25.februārī